Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Spreektekst Alexander Pechtold debat Griekenland

Voorzitter,
Tussen al het gemits en gemaar van anderen, zegt mijn fractie: goed dat er een compromis gesloten is. Een verenigd Europa met Griekenland binnenboord houdt de munt stabiel, houdt onze grenzen sterk en Poetin buiten de deur. Fraai was het niet, die slepende vertoning. De stroom aan vergaderingen, schorsingen, en bilateraaltjes toonden vooral onmacht. En schaadden het vertrouwen in Europa. Uiteindelijk ligt er een plan. Dat gisteren ook door de Grieken zelf is aanvaard.

Voorzitter,
Hoewel de Griekse premier Tsipras zelf niet in het akkoord gelooft, zijn de hervormingen, voor de Griekse economie essentieel. Het is pittig voor de Griekse bevolking. Dat realiseert mijn fractie zich heel goed. Maar doormodderen komt de Grieken nog duurder te staan. Juist om de welvaartstaat betaalbaar te houden, moeten de sociale voorzieningen met hun tijd mee en zal de groei in Griekenland omhoog moeten. Nog altijd gaan te veel Grieken te vroeg met pensioen. Zo wordt bijvoorbeeld de verhoging van de pensioenleeftijd ontdoken via een uitzondering voor “gevaarlijke” beroepen. Daar blijkt dan opeens ook de kapper onder te vallen. En de radiopresentator en de saxofonist. Om de lasten eerlijk te verdelen kun je niet anders dan aan verworven rechten komen. Luistert Hollande ook mee, als we dit van de Grieken vragen? Uit de categorie gevestigde belangen is het ook goed dat de uitzondering op het btw-tarief voor de eilanden vervalt. Griekenland bestaat uit 3000 eilanden!

Voorzitter,
Naast hervormingen heeft Griekenland een fonds moeten accepteren dat hun staatseigendommen gaat beheren: het magische 50-miljard-fonds. Hoe realistisch is dat bedrag? Is dit geen wensdenken? Met de opbrengst wordt én de schuld verminderd, én de herkapitalisatie van banken gefinancierd, én 25 miljard in de economie geïnvesteerd. In het vorige programma was de opbrengst van privatiseringen geraamd op 20 miljard, maar ondanks toeziend oog van de Trojka is dit bij lange na niet gehaald. Waarop is dan nu die 50 miljard gebaseerd? En welk van de 3 doelen krijgt prioriteit? Graag een helder antwoord.

Voorzitter,
Het moge duidelijk zijn, mijn fractie predikt realisme en hecht aan eerlijke communicatie. En stelt in dat kader ook vast dat de Griekse schuld waarschijnlijk niet houdbaar is. Het IMF is daar kraakhelder over. Een nieuw ESM-programma heeft alleen zin als naast hervormingen onder strenge voorwaarden ook schuldverlichting wordt geboden. Dan ligt er een geloofwaardig verhaal voor zowel de Eurozone als Griekenland. Dan bieden we de jongere Griekse generaties weer perspectief. Anders schuiven we het probleem enkel voor ons uit. En zitten we hier het volgende reces weer. Wat is de inzet van het kabinet ten aanzien van de schuld? Roept de premier nu standvastig ‘onder géén beding schuldafschrijving’ en moet hij over enkele maanden weer een belofte breken? Hoe groot is nou werkelijk het verschil tussen vergaande schuldverlichting en schuldafschrijving? Beide kost geld. En hoe zit het met de betrokkenheid van het IMF? Doen die nog mee als er geen oplossing komt voor de schuld?

Voorzitter,
Dat we onze unie zo aan het wankelen lieten brengen zegt meer over Europa dan over de Grieken. We zweefden tussen een Grieks referendum en een Fins veto. Waar onze premier, naar wij moeten geloven, als een havik boven cirkelde. Nu ligt er een eerste akkoord maar de discussie over schuldhoudbaarheid wordt door de premier vermeden. Hoezo havik? Dat heeft toch meer weg van een struisvogel. Als deze crisis iets heeft aangetoond dan is het dat de eurozone niet functioneert zonder politieke aansturing. Want wat was er gebeurd, als dit tot een Grexit had geleid? Als Griekenland niet langer de douane had kunnen betalen en de 3000 eilanden overspoeld werden door asielzoekers? Of als Poetin voet aan de grond had gekregen in Athene? En in financiële zin, wat zou een Grexit ons hebben gekost? We moeten stapsgewijs naar een daadkrachtige unie met een Europees economisch bestuur, dat democratisch verantwoording aflegt aan alle 500 miljoen Europeanen. Zo’n plan ligt er! Van 5 Europese leiders. Het Five Presidents Report. Ik zie de gebruikelijke reflex: We zien wel. Letterlijk: “We reageren als er concrete voorstellen liggen.” Maar dan ben je toch te laat? Graag een reactie.

Voorzitter,
Het is al met al een bijzonder duo dat daar zit. De voorzitter van de Eurogroep. Net herkozen, waarmee namens mijn fractie van harte gefeliciteerd. Hij is één van de architecten van het Griekse akkoord. Een deal mét nieuwe centen voor de Grieken. En naast hem, maar eigenlijk recht tegenover hem, de premier van ‘Geen cent naar de Grieken’. Ik ben blij dat die laatste maandagmorgen zijn belofte brak, en met hangende pootjes naar zijn achterban ging. Zijn partij murmelt nog wat, sputtert nog een beetje tegen voor de bühne, maar ik reken ook op de steun van de VVD. Want alleen door de Grieken grondig te laten hervormen, maar óók perspectief te bieden bouwen we aan een gezamenlijke toekomst.

Gepubliceerd op 16-07-2015 - Laatst gewijzigd op 16-07-2015