Pensioen: een vrij bestaan, ook later

Weinig mensen zijn bezig met hun pensioen. En gelukkig maar. Over het algemeen is je pensioen goed geregeld in Nederland. Als je vijf dagen in de week werkt, gaat daarvan één dag naar je pensioen. Het dus het gaat om veel geld. En daar moeten we verstandig mee omgaan. Zodat je ook na je werkende leven vrij bent om te leven zoals jij het wil.

Een nieuw pensioenstelsel

Jarenlang had Nederland het beste pensioenstelsel ter wereld. Maar de wereld heeft niet stilgestaan. Op de arbeidsmarkt van nu past het pensioenstelsel niet meer goed. Mensen werken niet meer hun hele carrière lang bij dezelfde werkgever, de behoefte aan flexibiliteit is gegroeid en mensen hebben een voorkeur voor een pensioen dat sneller meebeweegt met de economie. Door de systematiek met de rekenrente zijn er vaak discussies over de verdeling van de pensioenpot tussen generaties.

Daarom werd het tijd voor een nieuw pensioenstelsel. Na bijna 10 jaar onderhandelen, kwamen we op een pensioenakkoord, dankzij oud-D66-minister Wouter Koolmees.

Algemene Ouderdomswet Dit is een uitkering van de overheid. Beter bekend als de AOW
Aanvullende pensioenopbouw Die bouw je op via je werkgever.
Aanvullende, individuele pensioenverzekeringen Bijvoorbeeld een pensioenverzekering voor zzp’ers.

Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg vertelde in 2019 alles over het toen gesloten pensioenakkoord.

Steven van Weyenberg over het pensioenakkoord uit 2019. Beeld: D66

Meedenken over beleggingen die jouw pensioenfonds doet Pensioenfondsen gebruiken het geld dat binnenkomt voor beleggingen. Wij willen dat deelnemers invloed kunnen uitoefenen op het beleggingsbeleid van hun pensioenfonds. Zo kunnen zij bijvoorbeeld bepalen dat het fonds alleen duurzaam belegt.
We komen op voor pensioenen van kwetsbaren Als je geen aanvullend pensioen opbouwt in je werkende leven, heb je daar later last van. Denk aan mensen met tijdelijke contracten en zzp’ers. Zij krijgen enkel een aow-uitkering, omdat ze bij hun werkgever geen aanvullende pensioenregeling hebben en dus geen pensioen opbouwen in de tweede pijler.
Een eerlijke en toekomstbestendige aow Nu gaat iemand met een minimumloon of bijstandsuitkering er flink op vóóruit als de aow-leeftijd wordt bereikt. We willen dit gat verkleinen. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat de aow een goed bestaansminimum biedt en hebben we aandacht voor de koopkracht van ouderen.
Goede informatie over jouw pensioen op één plek Zoals we al zeiden: je pensioen gaat over een heleboel geld. Door mensen, ook jongeren, goed te informeren over hun pensioen staan ze financieel sterker.

Kamerlid en pensioenexpert Steven van Weyenberg legt alles uit over dit pensioenakkoord en de AOW-leeftijd. Waarom gaat de AOW-leeftijd minder hard stijgen? En hoe het zit met zware beroepen?

Steven van Weyenberg over de aow-leeftijd. Beeld: D66