Volg jouw D66-thema

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven en ontvang de laatste updates op basis van jouw interesses.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Partijcommissies

Binnen D66 zijn verschillende partijcommissies actief om de partij in goede banen te leiden. De volgende commissies zijn actief (zowel op landelijk als lokaal niveau):

Geschillencollege (GC)

Het Geschillencollege beslecht geschillen binnen de partij. Leden en partijorganen kunnen een beroep doen op het Geschillencollege als hun rechtspositie door een ander lid of ander partijorgaan geschaad wordt. Aangemelde geschillen worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Leden van het GC: Thessa van der Windt (voorzitter), Laura de Vito, Hans Egtberts, Annelous van der Kauw, Frank van der Elst, Stefan Pack, Marion Gout-van Sinderen, Wouter Saes, Marinus Vermeulen, Sahidah Somer, Bas Rademacher, Constance Tiemens, Claudia van Bruggen, Marjet van Bezooijen, Michiel Scheffer.

Geschillencollege@d66.nl 

Reglement van Orde Geschillencollege

Besluitvormingscommissie (BVC)

Tijdens het congres speelt de besluitvormingscommissie een belangrijke rol. Zij adviseert het partijbestuur over de punten die tijdens het congres worden behandeld. Daarnaast bewaakt de BVC de vergaderprocedures, de uitvoering  van besluiten en de samenhang met statuten en huishoudelijk reglement.

Leden van de BVC: Bastiaan Winkel (voorzitter), Stephan de Vos, Maarten van Gaans, Emmy Elgersma, Stefan Pack, Jitske Steigenga, Azar Moshaver.

Besluitvormingscommissie@d66.nl

Financiële commissie (FC)

De Financiële commissie heeft tot taak toezicht uit te oefenen op het financieel beheer van het Landelijk Bestuur. Verder adviseert zij de ledenvergadering over de goedkeuring en vaststelling van begroting en jaarrekening.

Leden van de FC: Menno Witteveen (voorzitter), Thomas van Kuipers, Aai Schaberg, Thomas Heino, Geert Makkink, Nikie van Thiel, Clara van der Elst.

financielecommissie@d66.nl

Landelijke Verkiezingscommissie (LVC)

De Landelijke Verkiezingscommissie draagt onder meer zorg voor de goede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure voor de verkiezingen van vertegenwoordigende lichamen en besturen en ziet erop toe dat interne verkiezingen ordentelijk verlopen, dat de kandidaten zich in voldoende mate aan de leden kunnen presenteren en dat de stemmen van de leden correct geteld worden. Als dat allemaal gebeurd is maakt de LVC de uitslag van de verkiezingen bekend.

Leden van de LVC: Jarno Groenveld (voorzitter), Xander van Asperen, Frederik van Lookeren Campagne, Pieter Stienstra, Mehmet Ali Yenel, Elbert Jan van Doorn-Smeulers.

lvc@d66.nl 

Permanente Programmacommissie

De Permanente Programmacommissie D66 (PPC) is in opdracht van het Landelijk Bestuur belast met de verantwoordelijkheid voor het voortdurend aanscherpen, verdiepen en verbreden van de verschillende verkiezingsprogramma’s van D66. Annet Aris is voorzitter van de Programmacommissie.

programmacommissie@d66.nl

Meer informatie over de Programmacommissie

Verkiezingsprogrammacommissie

In het kader van de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2019, heeft het Landelijk Bestuur een verkiezingsprogrammacommissie benoemd. Deze commissie is verantwoordelijk voor de oplevering van het concept-verkiezingsprogramma, dat ter besluitvorming aan de ledenvergadering wordt voorgelegd op het voorjaarscongres van 2019.

Deze commissie bestaat uit de volgende leden:
Annet Aris (voorzitter)
Henk Beerten
Tjeerd Dierckxsens
Gerben-Jan Gerbrandy
Herman Schaper
Barbara Baarsma

Contact verloopt via de secretaris van de VPC, Susanne Dallinga (susanne.dallinga@d66.nl).

Laatst gewijzigd op 8 oktober 2018