Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

Partijcommissies

Binnen D66 zijn verschillende partijcommissies actief om de partij in goede banen te leiden. De volgende commissies zijn actief (zowel op landelijk als lokaal niveau):

Geschillencollege (GC)

Het Geschillencollege beslecht geschillen binnen de partij. Leden en partijorganen kunnen een beroep doen op het Geschillencollege als hun rechtspositie door een ander lid of ander partijorgaan geschaad wordt. Aangemelde geschillen worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Leden van het GC: Bas Wallage (voorzitter), Laura de Vito, Thessa van der Windt, Hans Egtberts, Annelous van der Kauw, Frank van der Elst, Stefan Pack, Marion Gout-van Sinderen, Wouter Saes, Marinus Vermeulen, Sahidah Somer, Bas Rademacher.

Geschillencollege@d66.nl 

Reglement van Orde Geschillencollege

Besluitvormingscommissie (BVC)

Tijdens het congres speelt de besluitvormingscommissie een belangrijks rol. Zij adviseert het partijbestuur over de punten die tijdens het congres worden behandeld. Daarnaast bewaakt de BVC de vergaderprocedures, de uitvoering  van besluiten en de samenhang met statuten en huishoudelijk reglement.

Leden van de BVC: Bastiaan Winkel (voorzitter), Stephan de Vos, Peter de Vries, Martijn Kraa, Maarten van Gaans, Emmy Elgersma, Stefan Pack.

Besluitvormingscommissie@d66.nl

Financiële commissie (FC)

De Financiële commissie heeft tot taak toezicht uit te oefenen op het financieel beheer van het Landelijk Bestuur. Verder adviseert zij de ledenvergadering over de goedkeuring en vaststelling van begroting en jaarrekening.

Leden van de FC: Menno Witteveen (voorzitter), Thomas van Kuipers, Aai Schaberg, Thomas Heino, Geert Makkink, Nikie van Thiel, Clara van der Elst.

financielecommissie@d66.nl

Landelijke Verkiezingscommissie (LVC)

De Landelijke Verkiezingscommissie draagt onder meer zorg voor de goede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure voor de verkiezingen van vertegenwoordigende lichamen en besturen en ziet erop toe dat interne verkiezingen ordentelijk verlopen, dat de kandidaten zich in voldoende mate aan de leden kunnen presenteren en dat de stemmen van de leden correct geteld worden. Als dat allemaal gebeurd is maakt de LVC de uitslag van de verkiezingen bekend.

Leden van de LVC: Leon Wesdijk (voorzitter), Marijke van Beukering, Xander van Asperen, Frederik van Lookeren Campagne, Pieter Stienstra, Mehmet Ali Yenel, Elbert Jan van Doorn-Smeulers.

lvc@d66.nl 

Programmacommissie

De Programmacommissie houdt zich bezig met het ontwerpen van het verkiezingsprogramma, telkens voor de verkiezingen op het eigen niveau. Dit conceptverkiezingsprogramma wordt ter besluitvorming aan de betreffende ledenvergadering voorgelegd. Sinds mei 2017 is D66-wethouder Tom de Bruijn de voorzitter van de Permanente Programmacommissie.

programmacommissie@d66.nl

Meer informatie over de Programmacommissie

Laatst gewijzigd op 21 november 2017