Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

Eerste Kamerverkiezingen 2019

Op 27 mei 2019 worden de leden van de Eerste Kamer gekozen. De leden van D66 hebben Annelien Bredenoord verkozen tot lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen in 2019.

De leden van D66 hebben de kandidatuur van Annelien Bredenoord als lijsttrekker van de Eerste Kamer voor D66 met 96,3% van de stemmen gesteund. Bredenoord was de enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de Eerste Kamer. Hieronder leest u alles over de totstandkoming van de kandidatenlijst.

Overige kandidaten Eerste Kamerverkiezingen

Op 29 oktober 2018 is de kandidaatstelling gestart voor de overige plekken op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen. U kunt zich kandideren tot en met donderdag 29 november 2018, 14.00 uur. Leden van D66 kunnen zich kandideren voor de Eerste Kamerverkiezingen, mits bij sluiting van de kandidaatstelling voldaan is aan de contributieplicht. Daarnaast dient ieder lid op het moment van sluiting van de kandidaatstelling minimaal één jaar lid te zijn van D66 (art. 6.1 lid 3 HR). Indien u korter dan een jaar lid bent, dan kunt u tot uiterlijk twee dagen voor sluiting van de kandidaatstelling dispensatie aanvragen bij het Landelijk Bestuur. Wij willen er op wijzen dat het Landelijk Bestuur terughoudend is in het toekennen van dispensatie en dit alleen in uitzonderlijke gevallen doet.

Klik hier voor het kandidaatstellingsformulier overige kandidaten Eerste Kamerverkiezingen

Profielen

Het Congres heeft op 3 maart jl. de profielen vastgesteld voor de lijsttrekker en voor de overige kandidaten voor de Eerste Kamerverkiezingen. De profielen kunt u hieronder terug vinden.

Tijdpad

Het volledige tijdpad voor kandidaatstellingen voor de Eerste Kamerlijst kunt u hier bekijken:

De Landelijke Verkiezingscommissie heeft naast het vaststellen van de tijdpaden nog een aantal formele besluiten genomen. Deze besluiten kunt u hier teruglezen.

Meer informatie

De gehele verkiezingsprocedure, van toelating van kandidaten tot het vaststellen van de uitslag, staat onder leiding van de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) van D66. Voor meer informatie over de procedures rond de verkiezing of uw ingediende kandidaatstelling kunt u contact opnemen met de Landelijke Verkiezingscommissie via lvc@d66.nl of 070-356 60 66.

Laatst gewijzigd op 6 november 2018