Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuurdersvereniging

De bestuurdersvereniging is de plek waar de gekozen en benoemde bestuurders van D66 elkaar ontmoeten, te weten raadsleden, Statenleden, Kamerleden, wethouders, gedeputeerden, burgemeesters, Commissarissen van de Koning en dijkgraven.

Activiteiten

Regelmatig organiseert de Bestuurdersvereniging activiteiten.

Bestuur

De leden van de Bestuurdersvereniging kiezen uit hun midden een bestuur. Daarnaast worden twee bestuursleden door het partijbestuur benoemd.

Alumni Netwerk

Lees hier meer over het Alumni Netwerk van D66.

Werkgroepen

Binnen de werkgroepen van de Bestuurdersvereniging kunnen politici onderwerpen verder uitdiepen.

Opleidingen

Binnen de partij investeert D66 graag in de ontwikkeling van talent.

Documenten

Op deze pagina vindt u een overzicht van diverse documenten van/door de Bestuurdersvereniging, zoals het reglement, het jaarplan en het laatste jaarverslag.