Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 september 2015

Opinie: “Pechtold is echt niet verdrietig”

Kees Verhoeven

Onder de noemer GeenPeil probeert website Geenstijl een referendum aan te vragen over het vorig jaar gesloten associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Om dat verzoek aan de Tweede Kamer te kunnen voorleggen, hebben de initiatiefnemers voor 28 september 300.000 handtekeningen nodig. Iedereen die hiervoor tekent, krijgt het volgende tekstje te lezen: “Je hebt zojuist Alexander Pechtold heel verdrietig gemaakt”. Als dat geen tikfout is, is het een denkfout. 

Opiniestuk, D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven, Parool 09-09-2015

D66 is in 1966 opgericht om mensen meer invloed te geven op het bestuur. Daarom hebben we ons altijd ingezet voor meer democratie in de vorm van direct gekozen leiders, zoals burgemeesters of de minister-president. Jammer genoeg zijn onze voorstellen hiertoe in het verleden geblokkeerd door de oude machtspartijen VVD, PvdA en CDA. Zij durfden het steeds toch niet aan om mensen meer invloed te geven.

In ons streven naar meer zeggenschap voor mensen past ook ons initiatief om mensen via een correctief raadgevend referendum de mogelijkheid te geven het parlement terug te fluiten en een genomen besluit terug te draaien. Als politieke noodrem achteraf is het referendum een uitstekend instrument. Dat geldt niet voor het u-vraagt-wij-draaien-referendum dat vooraf gaat aan besluitvorming door regering en parlement. Een makkelijk middel voor politici die het zelf niet meer weten of die geen duidelijke keuze durven maken. Zulke referenda verzwakken de democratie juist omdat het de gekozen volksvertegenwoordiging in feite overbodig maakt.

Voor de zomer steunde een grote meerderheid in Tweede en Eerste Kamer het D66-voorstel voor het correctief referendum. Een mooie, democratische stap. Ongeacht de inhoud achter elke referendumaanvraag zullen onze Tweede Kamerleden overigens geen handtekening zetten om de doodeenvoudige reden dat het een oproep aan het parlement is. Aan onszelf dus. Als gekozen volksvertegenwoordigers hebben Tweede Kamerleden iedere dag andere instrumenten om zaken te agenderen. Het referendum is bij uitstek een democratisch instrument voor alle Nederlanders die niet in het parlement zitten.

De primeur is nu dus voor GeenPeil, dat de Nederlandse bevolking wil vragen of ze net als het parlement bij meerderheid instemt met het associatieverdrag tussen de Europese Unie en de Oekraïne. D66 is voorstander van dit verdrag, omdat wij Oekraïne liever dichtbij Europa zien dan onder het juk van Poetin. Wij menen dat goede samenwerking binnen de Europese Unie, maar ook met landen om ons heen van groot belang is voor onze stabiliteit en veiligheid en daarmee voor onze welvaart. GeenPeil lijkt tegen dit verdrag (“Is u ooit gevraagd wat u van deze Europese expansie vindt?”), al stellen ze steeds dat dit geen referendum tegen de EU is maar voor de democratie.

Dat D66 inhoudelijk een andere afweging maakt dan GeenPeil is alleen maar goed voor het debat. En laat natuurlijk onverlet dat wij onverminderd enthousiast zijn over het instrument van het referendum zelf. Mocht GeenPeil erin slagen de benodigde handtekeningen bij elkaar te krijgen, dan ziet D66 het referendum met interesse en vertrouwen tegemoet. En voor ons is het vanzelfsprekend dat, mits de wettelijke grens van minimaal 30% opkomst gehaald wordt, de uitslag van een eventueel referendum voor regering en parlement zwaar moet wegen.

Mocht u net als de initiatiefnemers een referendum willen over het verdrag met Oekraïne, zet dan vooral uw handtekening. En weet dat eenieder die gebruik maakt van dat democratisch recht Alexander Pechtold juist blij maakt.