Wetsvoorstel Voltooid Leven komt dichterbij

Het wetsvoorstel Voltooid Leven van Kamerlid Pia Dijkstra komt steeds dichterbij. Er was enige tijd onduidelijkheid over de status van het wetsvoorstel. Dijkstra: ‘Het is mijn opdracht als D66’er om met Voltooid Leven aan de slag te gaan. Wij zijn de partij die staat voor individuele keuzevrijheid en zelfbeschikking. Die zegt tegen mensen: “u mag zelf over uw sterven gaan”.’

Voltooid Leven is een gewichtig thema en er moet dus zorgvuldig mee worden omgegaan. Het gaat om ouderen die zelf hun leven als voltooid beschouwen en lijden omdat voor hen het leven te lang is geworden. D66 vindt dat ervoor gekozen kan worden om een waardig einde aan het leven te maken. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van levenseindebegeleiders. Hier zal een opleiding voor komen, waartoe artsen, verpleegkundigen, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen toegang krijgen.

De levenseindebegeleider zal beoordelen of er sprake is van een stervenswens die vrijwillig, weloverwogen en duurzaam is. Hier zet Dijkstra zich al lange tijd voor in: ‘Al jaren werk ik aan het wetsvoorstel Voltooid Leven. Sommige ouderen willen de mogelijkheid hebben om waardig deze wereld te verlaten. Ze willen zelf over hun sterven gaan. Mijn antwoord daarop is: laten we deze wens respecteren. Ik heb daarom besloten om binnenkort mijn wetsvoorstel Voltooid Leven in te dienen.’

Over het wetsvoorstel is veel discussie, het zal dus niet snel door de beide Kamers gaan. Dat hebben we al kunnen zien met de euthanasiewet: daar is dertig jaar over heen gegaan. De discussie ontstaat niet alleen in het parlement, maar ook in de samenleving. Het is een maatschappelijke discussie en er moet antwoord op komen vanuit de politiek. Er wordt op dit moment volop onderzoek gedaan naar mensen die een duurzame stervenswens hebben. De afspraak met de coalitie luidt dat de resultaten hiervan worden afgewacht voordat er een wetsvoorstel komt.