Wat gebeurde er 25 en 50 jaar geleden?

Een verkiezingsposte met Hans van Mierlo en een oude Democraat-voorpagina met Els Borst. Beeld: D66

In ons ledenblad Democraat staan we altijd stil bij onze partijgeschiedenis. Wat gebeurde er 25 jaar en 50 jaar geleden in onze partij?

50 jaar geleden

Dit veronderstelt ook beheersing van de ekonomische groei. De tijd van produktie ter wille van de produktie is definitief voorbij. Een ekonomische groei die leidt tot steeds meer goederen die steeds sneller vernieuwd moeten worden, tot meer auto’s op steeds grotere wegen, brengt een steeds grotere aanslag op onze schaarse ruimte en ons leefmilieu met zich mee. Tegelijkertijd worden de natuurlijke hulpbronnen bedreigd. Bij de verdeling van de opbrengsten zijn het de knapsten, de rijksten en de machtigsten, die het meest profiteren. Het produktieproces zal ondergeschikt worden gemaakt aan de voorwaarden voor een menswaardig bestaan in een leefbaar milieu voor iedereen. Radikale ingrepen in de huidige vorm van vrije ondernemingsgewijze produktie, met name beheersing van de partikuliere investeringen, zijn onvermijdelijk.

25 jaar geleden

Het kwam toch nog onverwacht, toen Hans van Mierlo op 31 mei jl. aankondigde dat Els Borst de kandidaat-lijsttrekker was geworden voor D66. Een kalme vakminister op niet zo’n makkelijk departement, die opeens in de frontlinie van de partij zou moeten gaan optreden. Op een moment waarop de beide regeringspartners zich steeds nadrukkelijker richten op de komende verkiezingen.

Van Mierlo heeft onlangs geantwoord op de vraag of het D66-beleid voldoende uit de verf komt: ‘Ik vind dat premier Kok iedere week op vrijdagavond ons beleid op een fantastische manier weergeeft.” De opiniepeilingen – zeg maar even vóór Borst – geven toch een verlies aan van zo’n tien zetels. Dat betekent dat de kiezer je niet ziet.
Els Borst: “Het vinden van een goede oplossing voor een gezamenlijk probleem – los van ideologie – dat is typisch een D66-stijl. Het is vaak het soort oplossing dat uiteindelijk uit de bus komt. Ik kan begrijpen dat Wim Kok niet zegt ‘We hadden een conflict in het kabinet, maar dankzij D66 zijn we eruit gekomen, en wel als volgt.’ Dat zou wel heel offervaardig zijn. Maar dat is wel een aantal keren het geval geweest. Nou ja, dan is het enige dat je kunt doen, je gewoon direct tot de kiezer wenden met ons gedachtengoed en onze oplossingen. En maar hopen dat ze die naar waarde weten te schatten.”