Wat betekent het klimaatakkoord voor jou?

Wat betekent het klimaatakkoord voor jou? Rob Jetten vertelt het je in deze video.

Windmolens op zee. Beeld: iStock

Nederland loopt vaak achter op de klimaatlijstjes. De lucht is vervuild en vooruitgang kwam maar traag op gang. Nederland zet een grote stap om van een achterblijver een koploper te worden in de strijd tegen klimaatverandering. Het klimaatakkoord plaatst ons land definitief in de groene stand: ruim 600 maatregelen en afspraken die moeten zorgen voor een verzekerde vermindering van de CO2-uitstoot met 49% in 2030.

Iedereen moet kunnen
meedoen

Het klimaatakkoord bevat historische afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid. Voor D66 stond voorop dat de de doelen van het Parijsakkoord moeten halen. Én dat iedereen mee moet kunnen doen. Klimaatverandering kunnen we alleen samen aanpakken. Als iedereen mee kan doen. We laten niemand vallen. Alleen zo zijn volgende generatie verzekerd van een toekomst waarin zij vrij kunnen zijn.

Minder energiebelasting voor mensen
Elektrisch rijden wordt betaalbaar
Er komt een CO2-heffing voor de industrie
Uitstoot in de landbouw gaat fors omlaag

Het klimaat verandert. Dat komt doordat de temperatuur op aarde stijgt. Die temperatuurstijging komt doordat er steeds meer broeikasgassen in de lucht terecht komen. De bekendste is CO2. Deze toename in uitstoot komt voor een groot deel door mensen. We rijden vaker auto, de industrie vervuilt de lucht, we vliegen steeds vaker en zijn in de afgelopen jaren steeds meer vlees gaan eten.

Klimaatverandering heeft ook grote gevolgen voor mensen. Maar ook voor de natuur, voor dieren en voor het milieu. Je merkt het zelf al. Winters zijn steeds minder koud. Wanneer heb je voor het laatst kunnen schaatsen op natuurijs? En de zomers zijn steeds warmer en droger. Door deze opwarming smelt het ijs op de Noordpool en stijgt de zeespiegel. Nederland krijgt als laag liggend land daarom direct te maken met water dat hoger tegen onze dijken klotst. We moeten niet alleen maatregelen nemen tegen deze gevolgen, zoals het Deltaprogramma, maar moeten ook in actie komen om klimaatverandering verder te beperken en tegen te gaan.

Vaak als het gaat over nieuwe manieren van energie opwekken gaat het al snel over het Parijsakkoord, de klimaatwet, het klimaatakkoord. Maar hoe zit het precies en waarom zijn die termen zo belangrijk als het gaat om schone energie? We leggen het je uit.

Wereldwijd

In 2015 kwamen wereldleiders van over de hele wereld samen in Parijs. Daar maakten zij historische afspraken om klimaatverandering tegen te gaan. De leiders spraken af alles te doen de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. Sinds 2016 is het akkoord in werking. Vanaf 2023 komen wereldleiders iedere vijf jaar bij elkaar om de voortgang te bespreken. De Verenigde Staten onder Donald Trump stapten uit het akkoord. Gelukkig ondertekende Joe Biden direct na zijn inauguratie als president het klimaatakkoord van Parijs weer.

Nederland

De klimaatwet is een initiatiefwet van onder anderen Rob Jetten en Jesse Klaver. De wet bepaalt dat in 2050 de uitstoot van broeikasgassen moet zijn verminderd met 95% van 1990. Een belangrijk tussendoel ligt in 2030 wanneer 49% verminderd moet zijn. Een belangrijk tweede doel van de wet is een 100% CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050.

Bovendien regelt de klimaatwet dat de Tweede Kamer ieder jaar een groot klimaatdebat organiseert. Daarin moet het kabinet zich verantwoorden over de voortgang van het klimaatbeleid. Zijn we op koers? Halen we (tussen)doelen? En moet er meer gebeuren? Zo houden we een strakke vinger aan de pols.

Nederland

Dit kabinet sloot in 2019 het klimaatakkoord met meer dan 300 partijen. Van milieu-organisaties tot grote bedrijven. Zij maakten afspraken over hoe we in Nederland de doelen uit de klimaatwet gaan halen. Hiermee is Nederland het eerste land dat uitgewerkt heeft hoe zij de doelen gaat halen.

Dankzij het klimaatakkoord zijn er veel investeringen in wind- en zonne-energie. Ook is afgesproken een CO2-heffing in te voeren voor de industrie, wordt de Hemweg kolencentrale gesloten en voeren we een vorm van rekeningrijden in.

Europa

Ook in de Europese Unie is sinds 2020 een klimaatwet. Deze wet verplicht alle Europese landen in 2050 klimaatneutraal te zijn. In 2030 moet de CO2-uitstoot al met 40% verminderd zijn ten opzichte van 1990 in heel Europa. Deze doelen wilt de Europese Unie halen met en heel aantal maatregelen. Zo moet de energiesector koolstofvrij worden, wordt technologie schoner en ondersteunt de EU projecten die zorgen door duurzaam openbaar vervoer.

Nederland wordt in Europa gezien als een van de voorvechters van de Green Deal.