Vooruit met moderne regels voor embryo’s

Tijd voor de volgende stap! Er is voor het eerst in twintig jaar weer ruimte voor medisch-ethische vooruitgang. Kort geleden nam de Tweede Kamer het besluit om bij abortus de verplichte bedenktijd te schrappen en de abortuspil via de huisarts beschikbaar te maken. De volgende stap vooruit: het moderniseren van de regels rondom embryo’s.

22.12.2022

Wensouders bij wie in de familie ernstige erfelijke ziektes voorkomen, moeten de mogelijkheid krijgen om deze ziekte niet door te hoeven geven aan volgende generaties. Daarom brengen D66 en VVD hun initiatiefwet in consultatie.

Meer mogelijkheden voor een gezond kindje

Wij willen, samen met de VVD, dat ouders in een ivf-traject meer mogelijkheden krijgen voor een gezond kindje. Jan Paternotte: “Het is al mogelijk om met behulp van ivf en een ‘pre-implantatie genetische test’ te voorkomen dat het kind zelf de ziekte heeft. Voor de meeste ernstige erfelijke ziektes bestaat die optie al. Maar het kind kan nog steeds dráger zijn. Dragers van erfelijke ziekten kunnen zelf ook ziek worden, zij het meestal minder ernstig. En ze kunnen voor dezelfde onzekerheid komen te staan als hun eigen ouders over het doorgeven van een ernstige ziekte. Wij willen de volgende stap zetten: dat het kind ook geen drager meer hoeft te zijn.”

Wetenschappelijk onderzoek toestaan

Daarnaast willen we het maken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek toestaan. Dat helpt wetenschappers met verder onderzoek naar erfelijke aandoeningen, onvruchtbaarheid en kunstmatige voorplantingstechnieken. Door het verbod op te heffen kunnen onderzoekers verder waardoor mensen die onvruchtbaar zijn geboren of zijn geworden door kankerbehandelingen of een erfelijke ziekte, mogelijk op termijn toch kinderen kunnen krijgen.