Voor een internationaal Natuurakkoord

Er is een internationaal Natuurakkoord nodig om de natuur te beschermen en het uitsterven van diersoorten tegen te gaan. D66-leider Rob Jetten wil dat de EU het voortouw neemt voor zo’n akkoord, bij de VN-natuurtop in Beijing volgend jaar.

Jetten: “Elke dag sterven diersoorten uit. Bossen verdwijnen, het natuurlijk evenwicht wordt verstoord. In navolging van het Klimaatakkoord van Parijs moeten alle landen de handen ineen slaan. En de EU kan daarin een belangrijke voortrekkersrol spelen.”

In zo’n akkoord komen niet alleen concrete doelen te staan, maar ook harde afspraken waar alle landen zich aan moeten houden. Die richten zich dan op bijvoorbeeld het tegengaan van ontbossing, opruimen van de plastic soep en bestrijden van vervuiling.

Iedere dag sterven tientallen diersoorten uit. In 50 jaar is de populatie wilde dieren met 60 procent afgenomen in de wereld. Eén van de laatste voorbeelden is het uitsterven van de witte neushoorn. In maart 2018 is het laatste mannetje op aarde doodgegaan.

De voorpagina’s worden af en toe gehaald door deze stille, maar grote crisis. We schrikken van dit soort nieuws, maar gaan de volgende dag op dezelfde voet verder. Er moeten concrete doelen komen om de vernietiging van natuur te stoppen. Een soort kan maar één keer uitsterven. Het is definitief en onomkeerbaar.

De doorbraak van klimaatverandering op de politieke agenda is een feit, maar een andere grote bedreiging voor de aarde wordt vergeten: de vernietiging van de natuur. Er is een politiek akkoord tegen klimaatverandering, maar een ‘Parijs voor de natuur’ is in geen velden of wegen te bekennen. D66 wil dat tijdens de EU-top in Sibiu wordt afgesproken dat natuurbescherming een topprioriteit is. In 2020 wordt in Peking, China een wereldwijde natuurtop gehouden. Dit is het uitgelezen moment om een akkoord.

Onderstaande doelen voor natuur zijn al eerder wereldwijd vastgesteld, zonder daar concrete afspraken aan te verbinden. De doelen zijn inmiddels achterhaald, sinds de eerste natuurafspraken is nog niets veranderd.

  • Ontbossing moet in 2030 gehalveerd zijn, ten opzichte van nu. Per jaar verdwijnt bijna 7,9 miljoen hectare natuurlijk bos. Dat is ruim twee keer Nederland (!).
  • In 2030 moet de plastic soep opgeruimd zijn. Per jaar komt meer dan 8 miljoen ton plastic afval in zee terecht.
  • In 2030 mogen geen soorten meer uitsterven door menselijk handelen.
  • In 2030 moet vervuiling zodanig teruggebracht zijn, dat de aarde er niet meer onder lijdt.