Voor een andere arbeidsmarkt (reactie op advies commissie Borstlap)

We moeten anders met werk omgaan, dat is D66 eens met het advies van de commissie Borstlap. Werk is anders dan vijftig jaar geleden en blijft veranderen. Mensen wisselen vaker van baan. Technologische ontwikkelingen maken sommige banen overbodig en zorgen tegelijkertijd voor nieuw soort werk.

Te veel werknemers hebben nu een onzeker flexcontract en de vaste baan is voor veel mensen onbereikbaar geworden. Daarnaast investeren we nu veel te weinig in scholing voor nieuw soort werk en ondersteuning voor mensen die hun baan kwijt raken. Daarom hebben we een nieuw stelsel nodig.

Zekerheden voor alle werkenden zijn daarbij heel belangrijk. Maar wat D66 betreft moet er ook ruimte zijn voor mensen om te werken op de manier die het beste bij hun werk en bij hen past. Steeds meer mensen werken graag als zelfstandige, omdat dit hen juist vrijheid en autonomie geeft om hun werk zo in te richten als zij willen. Zij zijn juist heel tevreden over hun werk. Het aantal zelfstandigen hoeft dus niet per se omlaag.

Wel zijn er te veel werknemers met een flexcontract. Zij kunnen niet zelf bepalen wanneer en hoe ze werken, zoals een zelfstandige. Maar ze hebben ook niet de zekerheden van de werknemer met een vast contract. De commissie Borstlap geeft enkele opties voor meer gelijkheid tussen alle vormen van werk. D66 benadrukt dat een gelijk speelveld ook bereikt kan worden door werken voor werknemers meer te laten lonen, niet door zelfstandigen er op achteruit te laten gaan.

Meer geld en aandacht voor scholing en het strenger aanpakken van flexcontracten zijn voor D66 de middelen om werknemers weer kansen te bieden op een vaste baan, met zekerheden. Werknemers met onzekere uren of een onzeker contract moeten extra worden beloond. Daarvoor is het wel nodig dat werkgevers makkelijker afscheid moeten kunnen nemen van werknemers als het echt niet werkt. En dat ze minder lang hoeven door te betalen als een werknemer langdurig ziek is.

De precieze uitwerking van de hervorming van de arbeidsmarkt moet nog duidelijk worden. We gaan aan de slag met het advies. We zullen de arbeidsmarkt klaar moeten maken voor de toekomst. Daarvoor moeten we als politiek samenwerken. Laten we dat dus doen!

Steven van Weyenberg
Tweede Kamerlid D66