Voldoende bescherming voor zorgverleners

Zorgmedewerkers werken in deze coronacrisis keihard. Bescherming voor al deze mensen is van groot belang voor hun gezondheid. In de eerste coronagolf moest een deel van hen het zonder beschermingsmiddelen doen, omdat er simpelweg niet genoeg beschikbaar was. Terwijl juist deze mensen en de mensen voor wie zij zorgen, altijd veilig moeten zijn.

Goed nieuws! Het voorstel van D66 en de SP dat er zo snel mogelijk een ijzeren voorraad aan beschermingsmiddelen moet zijn, is aangenomen in de Tweede Kamer. Het kabinet moet zorgen dat er een grote voorraad is, zodat werken in de zorg veilig is.

“Te allen tijde moeten we zorgen dat ons zorgpersoneel voldoende is beschermd.”

Rob Jetten, D66-fractievoorzitter in de Tweede Kamer

In maart waren er grote tekorten aan beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel. Nu de tweede golf oplaait, is het nog steeds niet duidelijk of er wel genoeg middelen zijn straks.

Rob Jetten: “Te allen tijde moeten we zorgen dat ons zorgpersoneel voldoende is beschermd. De tekorten die we in maart hebben meegemaakt, mag niet nog een keer gebeuren. Dankzij dit voorstel van D66 en SP zorgen we voor voldoende beschermingsmiddelen. Een ijzeren voorraad, zodat het zorgpersoneel, maar ook de patiënten en ouderen, veilig hun werk kunnen doen.”