Verklaring Pahladsingh en Landelijk Bestuur D66

Het Landelijk Bestuur van D66 en voormalig D66-raadslid in de raad van de gemeente Hoeksche Waard, de heer Pahladsingh, hebben na goed overleg besloten het geschil dat tussen hen was gerezen na de herindelingsververkiezingen van 2018, te beëindigen. Beide partijen betreuren de toenmalige gebeurtenissen (zie vonnis van de rechtbank Den Haag van 18 augustus 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:9961) en hebben lering getrokken uit het verleden. Zij vertrouwen er op om in de toekomst op een vruchtbare en constructieve wijze met elkaar samen te kunnen werken. D66 bedankt de heer Pahladsingh en mevrouw Rood voor hun jarenlange inzet voor de partij.