Verkiezings-
programma D66: ‘Een nieuw begin’

Wouter Koolmees overhandigt D66-leider Sigrid Kaag het concept-verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 17 maart 2021. Beeld: Wouter Koolmees en Sigrid Kaag

D66 heeft het nieuwe verkiezingsprogramma gepresenteerd. D66-leider Sigrid Kaag kreeg het programma ‘Een nieuw begin. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ uit handen van Wouter Koolmees, de voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie. Centraal in het programma staat de belofte van gelijke kansen op een goede toekomst voor iedereen in Nederland. Volgens D66 staat die belofte onder druk. 

“Laat de crisis waar wij nu uit proberen te klimmen een nieuw begin zijn. Gelijke kansen voor iedereen komen niet vanzelf, integendeel. Daar zijn voortdurend politieke keuzes en politieke moed voor nodig.”

Sigrid Kaag

D66 kiest in het nieuwe programma voor forse investeringen in gelijke kansen, in de samenleving en de economie. Kaag: “Wij investeren in een rijke schooldag voor ieder kind en in gratis kinderopvang. In de bouw van een miljoen huizen. In kennis en innovatie. In waardering voor mensen die publiek werk doen, zoals de leraar en de zorgverlener. Wij nemen voluit de verantwoordelijkheid voor een groene toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen, onder andere door te investeren in onze natuur en in duizenden windmolens.”

Volgens Kaag vragen de komende jaren veel van ons allemaal: “De coronacrisis heeft al bestaande scheidslijnen nadrukkelijk en pijnlijk blootgelegd. Maar wij kunnen de tegenslagen die de coronacrisis heeft gebracht, en ons nog brengt, weer te boven komen. Daar ben ik van overtuigd. We moeten knokken om iedereen in Nederland dezelfde kansen te geven. Om ongelijkheid tegen te gaan. Ongelijkheid tussen kinderen op scholen in goede en minder goede wijken, tussen werkenden met en zonder vast contract, tussen mensen met hun wortels hier of wortels elders. Dit verkiezingsprogramma zit daarom boordevol keuzes voor een modern, eerlijk en groen herstel.”

D66 slaat met dit programma nieuwe wegen in. Kaag: “Natuurlijk staat onderwijs opnieuw op één, dat was zo en dat blijft zo. Net zoals wij met overtuiging staan voor een sterk Europa en solide overheidsfinanciën. De wereld zoals die is, noopt echter ook tot nieuwe accenten. De klimaatcrisis vraagt om meer ambitie, waarbij wij het principe huldigen dat de vervuiler betaalt, zeker de grootste vervuilers. De zekerheid van een vaste baan is belangrijker dan ooit, zonder dat zzp’ers hun vrijheid verliezen. Mkb’ers verdienen nu extra onze steun, want het zijn deze ondernemers die cruciaal zijn voor economisch herstel én voor de sociale samenhang in veel gemeenschappen.”

Voor Kaag is D66 bij uitstek de partij die strijdt tegen racisme en discriminatie: “Wij zijn de partij die keihard optreedt tegen iedere vorm van uitsluiting – op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt en op straat. We kunnen en mogen mensen niet in hun kansen beperken. Omdat wij in een land willen wonen waar iedereen ertoe doet, een eigen plek heeft en met respect de verschillen met de ander overbrugt.”

Wouter Koolmees waarschuwt dat door de coronacrisis het programma meer onzekerheden bevat dan anders, vooral omdat de economische vooruitzichten hoogst onvoorspelbaar zijn. “Verkiezingsprogramma’s krijgen soms een mythische status. Laten we eerlijk zijn: zeker in de tijd waarin we nu leven is dat niet zo. Wie durft te zeggen hoe samenleving en economie eruit zien over een maand, over een jaar? Komt er snel een goed vaccin of worstelen we nog jaren met de gevolgen van de coronapandemie? Een verslechtering van de situatie kan ervoor zorgen dat we de snelheid van onze ambities moeten bijstellen. Net zoals een verbetering ervoor kan zorgen dat we meer gas willen geven. Veel zal afhangen van het tempo waarmee de wereldeconomie zich in 2021 kan herstellen. De ontwikkeling van het coronavirus is daarvoor bepalend.”

De leden van D66 stellen op het congres van 28 november het programma definitief vast.