Tijd voor een update: Democratie van Nu

Precies 53 jaar geleden, op 14 oktober 1966, is onze partij opgericht. Door 44 bezorgde burgers, voor democratische vernieuwing in Nederland. In de tussentijd is er ontzettend veel gebeurd. Tijd voor een update.

Op 6 oktober 2018 nam het D66-congres de resolutie Democratie van Nu aan. Hier zijn 18 voorstellen met concrete instrumenten in opgenomen. Sommige voorstellen uit Democratie van Nu kunnen alleen via landelijke wetgeving worden ingevoerd. Maar voor andere geldt dat ze relatief eenvoudig in de lokale praktijk kunnen worden gebracht.

D66 heeft een handreiking opgesteld met negen voorstellen die bij uitstek geschikt zijn voor de lokale politiek. Op de website en in deze handreiking vindt u ook zes uitgewerkte voorstellen (moties en initiatiefvoorstellen) die u vandaag nog kunt lanceren in uw gemeente.

Een aantal voorbeelden van wat onze fracties door het hele land doen ter gelegenheid van onze verjaardag om de lokale democratie te versterken en mensen meer te zeggen te geven over het bestuur van hún gemeente, vind je hier.

Fractieassistent Ton Lesscher: “Almeerders zijn vaak enorm betrokken bij een specifiek onderwerp. Met het ‘burgerrecht van amendement’ hebben zij een middel om met voldoende steun een bestaand voorstel uit de gemeenteraad aan te passen. Met dit recht versterken we de democratie en de betrokkenheid van onze inwoners.”

Raadslid Dilia Leitner: “Versterking van de lokale democratie is een speerpunt in Haarlem. We willen Haarlemmers betrekken bij wat er lokaal speelt door experimenten met loting bij inspraak, een gelote wijkraad en de buurtbegroting.”

Raadslid Ingrid van Wifferen: “In Rotterdam zet D66 in op het recht op samenwerking waardoor bewoners als serieuze gesprekspartners worden gezien en de gemeente met hen moet samenwerken. Dat zorgt voor meer draagvlak.

Bewoners hebben dankzij D66 de mogelijkheid om zelf innovatieve ideeën voor te stellen en geld te krijgen om hun idee ook echt uit te voeren. Dit heeft al talloze mooie projecten opgeleverd zoals virtual reality brillen voor ouderen en schaakles op scholen.”

Raadslid Has Bakker: “In Utrecht zijn we hard bezig om de lokale democratie te versterken. Eind vorig jaar voerden we op initiatief van D66 al de Burgeragendering in, waarmee 100 bewoners vanaf 12 jaar oud een onderwerp op de politieke agenda kunnen plaatsen. Maar we zijn nog niet klaar! Zo willen we het ‘recht op informatie & data’ voor Utrechters verankeren. Daarmee zorgen we ervoor dat mensen echt mee kunnen praten.”

Raadslid Jan-Bert Vroege: “Het versterken van de democratie zie ik als mijn plicht als democraat. Ik wil alle Amsterdammers namelijk graag horen over ingrijpende en bepalende besluiten voor de stad. De stem van de Amsterdammer hoort een grote rol te spelen, maar horen we nu nog te weinig. Een burgerforum waar ingelote Amsterdammers mee kunnen praten moet daar verandering in brengen. Het zou geweldig zijn om meer dan politieke meningen te horen over een onderwerp.”

Raadslid Nick van Egmond: “Op dit moment kennen we het ‘’Right to Challenge’’ waarmee inwoners de gemeente uit kunnen dagen als zij een bepaalde taak beter of anders kunnen en willen doen. Wij willen dit omdraaien. De gemeente moet laten zien welke taken zij met welke middelen uitvoert en vragen aan de inwoners of zij dit slimmer, beter, goedkoper of anders kunnen doen. Hierdoor wordt het voor de inwoners makkelijker om mee te doen en de gemeente uit te dagen.”

Raadslid Joeri de Jong: “Voor D66 Dongen is bestuurlijke vernieuwing een belangrijk en noodzakelijk thema. Wij vragen hier dan ook regelmatig aandacht voor. In dit kader gaan wij in de komende periode initiatieven uit de handreiking “Democratie van nu” inbrengen in de Dongense gemeenteraad.”

Raadslid Wieke Paulusma: “Onze (lokale) democratie is gebaat bij dat wat wij in Groningen het ‘democratisch gesprek’ zijn gaan noemen. En dat is niet het politieke debat op het stadhuis, maar juist de gesprekjes op straat, in buurthuizen, op school en in de supermarkt. Wat kunnen we samen doen voor Groningen? Wij ondersteunen de lokale democratie en het ‘gesprek met elkaar’ met een aantal experimenten.

De coöperatieve wijkraad is er een. Net als het initiatief met de omgekeerde Right to Challenge, waarbij de gemeente op wijkniveau kan laten wat ze allemaal doet, wat dit kost en oplevert. Niet alleen om bewoners in staat te stellen het over te nemen, maar juist om meer begrip voor elkaar te krijgen. Om trots te zijn op elkaar.”

Raadslid Antje Jordan: “Met de omgevingswet worden alle ruimtelijke plannen op wijkniveau inzichtelijk gemaakt. Wij willen dat daarbij per wijk ook duidelijk wordt welke taken de Leidenaren van de gemeente kunnen overnemen.”