Tweede Kamer neemt Brexit-noodwet aan

Met een ruime meerderheid is de Brexit-noodwet aangenomen door de Tweede Kamer. Dankzij de noodwet kunnen Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk wonen de Britse nationaliteit aannemen zonder de Nederlandse te verliezen. De wet is ingediend door D66, VVD, GroenLinks, PvdA en 50PLUS. 106 Kamerleden stemden voor het wetsvoorstel.

Mede-initiatiefnemer Sjoerd Sjoerdsma: “dit is goed nieuws voor alle Nederlanders die aan de overkant van de Noordzee in onzekerheid zitten. Doordat ze hun Nederlandse nationaliteit mogen behouden, komen zij niet onverhoopt in de problemen door het politieke gedoe in het Verenigd Koninkrijk. Daar laat de politiek het afweten, dus ik ben blij dat de partijen hier in Nederland juist de handen ineen slaan.”

De wet is een vangnet voor Nederlanders in het VK en beschermt ze tegen de negatieve gevolgen van No Deal-Brexit of een Brexit waarin de burgerrechten niet geregeld zijn. Dankzij de noodwet worden zij niet gedwongen op stel en sprong te kiezen tussen een Nederlands of Brits paspoort met alle negatieve gevolgen van dien. De enige manier waarop de Nederlandse regering deze mensen kan helpen is door hen de dubbele nationaliteit toe te staan.

Deze uitzonderlijke maatregel is nodig vanwege de unieke situatie die de Brexit is. Nederlanders in het VK verkeren in grote onzekerheid, met name als het gaat om hun recht op verblijf in het VK. Ondertussen kunnen ze niets doen om zichzelf te beschermen. Een Nederlander die al jaren in Londen woont, kan straks een Brits paspoort aanvragen zonder zijn Nederlandse staatsburgerschap te verliezen. Op die manier is er geen twijfel over verblijfsrecht, recht op onderwijs of sociale zekerheid. Normaal verlies je automatisch de Nederlandse nationaliteit, zodra je vrijwillig een tweede nationaliteit aanneemt. Dat wijzigt nu alleen in deze uitzonderlijke situatie van de Brexit.

De Brexit-noodwet gaat nu naar de Eerste Kamer, die er naar verwachting binnen enkele weken over stemt.