Twee nieuwe staatssecretarissen van Financiën

Zojuist zijn ze Alexandra van Huffelen en Hans Vijlbrief bij premier Rutte op het Torentje ontvangen. Ze zijn de nieuwe staatssecretarissen van Financiën voor D66.

Zoektocht naar de juiste opvolgers
Rob Jetten (fractievoorzitter Tweede Kamer), Wouter Koolmees (vicepremier) en Anne-Marie Spierings (partijvoorzitter) hebben de afgelopen periode gezocht naar de juiste opvolgers voor Menno Snel. Jetten: “Met de andere partijen in de coalitie kwamen we na Menno’s aftreden tot de conclusie dat de opdrachten voor deze kabinetspost zo groot zijn dat twee mensen nodig zijn om hier stevig mee aan de slag te kunnen gaan. Ik heb er het grootste vertrouwen in dat we met Alexandra en Hans de juiste kandidaten hebben gevonden.”

Vertrouwen terugwinnen
Alexandra en Hans wacht een zware opdracht. Door de toeslagenaffaire is het vertrouwen in de overheid geschaad. Mensen zijn de dupe geworden van het handelen van de Belastingdienst, zijn onterecht als fraudeur aangezien. Het is aan de politiek om dat vertrouwen terug te winnen. Om naast mensen te staan, niet tegenover mensen.

Alexandra van Huffelen
Alexandra zal zich gaan bezighouden met het zo snel en zo goed mogelijk aanpakken van de toeslagenaffaire en het recht doen aan de ouders. Ook moet zij een nieuw toeslagenstelsel in de steigers zetten. “Ik wil dat de overheid weer naast mensen komt te staan. Nu hebben mensen vaak het gevoel dat de overheid tegenover hen staat. Daarom moeten we de ouders in de toeslagenaffaire recht doen en een begin maken met de hervorming van het toeslagenstelsel.”

Hans Vijlbrief
Hans is onder meer verantwoordelijk voor het beter functioneren van de Belastingdienst en voor het vergroenen van de belastingen. “De Belastingdienst moet weer saai worden. Het moet minder vaak over de dienst gaan, omdat die gewoon degelijk zijn werk doet.”