Trots op brede steun Klimaatwet

D66 wil de opwarming van de aarde tegengaan. Daarom presenteren de Democraten vandaag samen met zes andere partijen de Klimaatwet. D66 is er trots op dat ze het voor elkaar hebben gekregen dat de Klimaatwet nog ambitieuzer is dan het regeerakkoord.

“D66 schroeft de klimaatambities flink op. We hadden al het groenste regeerakkoord ooit. Nu leggen we onze ambitieuze doelen wettelijk vast in een klimaatwet. Het klimaat wacht niet op een kabinet van alleen maar groene, progressieve partijen. Door samenwerking met zes andere partijen verbinden we links tot rechts. Dat is hard nodig om de aarde leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen.”

Alexander Pechtold, fractievoorzitter D66 in de Tweede Kamer

Met de Klimaatwet worden de doelstellingen voor het beperken van broeikasgassen wettelijk vastgelegd. Binnenkort worden ook de plannen voor het Klimaatakkoord gepresenteerd. In het Klimaatakkoord maken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken over welke maatregelen worden genomen om de uitstoot van CO2 te beperken. D66 Tweede Kamerlid en klimaatwoordvoerder Rob Jetten: “We sluiten de kolencentrales, zetten vol in op schone energie, blijven we in beweging met de trein, fiets en de elektrische auto en we gaan van het Gronings gas af. We zetten het groenste regeerakkoord ooit om in daden. Naast de brede steun in politiek Den Haag willen we samen met ondernemers en natuur- en milieuorganisaties werken aan de concrete oplossingen. We hebben een gezamenlijk doel en daar hebben we elkaar hard voor nodig.”

De Klimaatwet wordt ondertekend door regeringspartijen D66, VVD,CDA, ChristenUnie en de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP. Deze partijen hebben samen een ruime meerderheid met 113 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Het tussendoel is dat er in 2030 49% minder broeikasgassen wordt uitgestoten dan in 1990. Dat doel kan nog worden opgehoogd naar een reductie van 55%. In 2050 is de uitstoot van broeikasgassen met 95 procent teruggebracht.