Initiatiefwet D66 en VVD tot stand brengen embryo’s voor onderzoek

D66 en VVD vinden dat het tot stand brengen van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek – onder strikte voorwaarden – mogelijk moet worden. Nu kan dit nog niet.
Hierdoor is het in Nederland niet mogelijk om onderzoek te doen naar de eerste beginfase van een embryo. Terwijl die kennis heel waardevol is om bijvoorbeeld erfelijke ziektes te voorkomen, ivf-behandelingen beter te maken en de gezondheid van kindjes die dankzij ivf zijn geboren, te verbeteren. Daarom willen D66 en VVD de Embryowet aanpassen.

Geschiedenis van de wet

In 2002, meer dan 20 jaar geleden, voerde Els Borst de Embryowet in. Een grote doorbraak in de medische ethiek en de zorg. Toen is onder meer afgesproken dat vooralsnog alleen onderzoek gedaan mocht worden met restembryo’s van een ivf-behandeling. Het tot stand komen van embryo’s is met de huidige wet dus nog niet mogelijk, terwijl onze kennis en mogelijkheden sinds 2002 enorm zijn uitgebreid.

Onze buurlanden

Hoog tijd om de wet, na een zorgvuldig proces, te moderniseren en dit mogelijk te maken. Artsen en wetenschappers vragen hier jaren om. Laden als België en het Verenigd-Koninkrijk zijn ons al voorgegaan.

Consultatie

De initiatiefwet gaat nu in “internet consultatie”. Dat betekent dat iedereen die wil, kan reageren tot 20 juni. Vervolgens wordt het voorstel bij de Raad van State ingediend. Zodra de initiatiefwet klaar is, kunnen D66 en VVD de wet indienen bij de Tweede Kamer zodat de wet klaarligt om behandeld te worden.