Sigrid Kaag over wat verdeeldheid doet met een land

Op de dag dat Amerika zijn president kiest, schrijft Sigrid Kaag over wat toenemende verdeeldheid doet met een land. Met een democratie. “Een democratie zonder empathie is een democratie in gevaar.”

Vandaag houdt de wereld haar adem in. Het is duidelijk wat we nu meemaken: een verkiezing onder hoogspanning in een door partijdigheid verscheurd land. Het is nog onduidelijk wat we straks krijgen, en of er een eind kan komen aan de verdeeldheid waar onze Amerikaanse vrienden zo onder te lijden hebben. 

De afgelopen periode kan het best worden gekarakteriseerd als een aaneenschakeling van democratische dieptepunten. De vrije pers ligt onder vuur, net als de wetenschap en het vertrouwen in het bestuur. Een zwijgknop moest in het tweede debat soelaas bieden voor het treurige feit dat het verdringen en verdacht maken van de ander belangrijker wordt geacht dan het informeren van de kiezer.

Er was de weigering om dreigende burgerlijke onrust de kop in te drukken. De ontkenning van de macht van de kiezer door de suggestie dat alleen stemfraude de ander aan de winst kan helpen. En voor het eerst sinds de wording van die grote democratie aan de andere kant van de oceaan is het niet vanzelfsprekend dat de uitslag wordt gerespecteerd.

“Een democratie zonder empathie is een democratie in gevaar.”

Sigrid Kaag

Mensen zijn hier de dupe van. De kiezer verliest. Een democratie zonder empathie, waar politiek is verworden tot stammenstrijd, is een democratie in gevaar. Een democratie waarin geen consensus meer bestaat over waarheid en werkelijkheid, kan moeilijk meer met de werkelijkheid overweg.

Aan een soort Fox Sports-voorbeschouwing over de laatste gekkigheden doen we vandaag niet. Het is geen business as usual. We volgen het wel op de voet, want het functioneren van de Amerikaanse democratie en rechtsstaat is essentieel voor onze veiligheid en welvaart. We volgen het met ingehouden adem, want het is onze verantwoordelijkheid om te leren van anderen — ook als hun les wordt gegeven in de vorm van een waarschuwing.

“Voorwaarde is dat wij een land worden waarin iedereen wordt gehoord en gezien.”

Sigrid Kaag

Wat er ook gebeurt: in Nederland blijven wij ons niet aflatend inzetten voor een politiek van vertrouwen. Voor een samenleving van begrip. Voor een eenheid van gevoel. Voorwaarde voor hoopvol en daadkrachtig handelen op alle terreinen van bestuur en politiek is dat wij een land worden waarin iedereen wordt gehoord en gezien.

Daar zijn we zelf bij. Nu is het aan ons.

Doe je ook mee? Sluit je nu aan bij D66 en doe mee.

Meer Amerikaanse verkiezingen:
➜ Kijk woensdagavond vanaf 18.00 uur naar onze livesessie over de Amerikaanse verkiezingen. Met onder anderen Europarlementariër Sophie in ’t Veld en Amerikakenners Jan Paternotte en Gerdien Knikker en vele anderen.

➜ Kijk onze eerste twee livesessies terug over de Amerikaanse verkiezingen.