Sigrid Kaag dient haar ontslag in als minister

Vanavond heeft Sigrid Kaag in de Tweede Kamer bekend gemaakt haar ontslag als minister in te dienen. Hieronder lees je haar verklaring.

16.09.2021

Sigrid Kaag licht in de Tweede Kamer toe waarom zij aftreedt als minister van Buitenlandse Zaken.

Sigrid Kaag - Sigrid Kaag in de Tweede Kamer. Beeld: D66

Gisteren heb ik als minister van Buitenlandse Zaken met de Tweede Kamer gedebatteerd over de Nederlandse evacuatie naar aanleiding van de acute crisis in Afghanistan. Ik heb uitvoerig stilgestaan bij wat wél goed is gegaan en wat niet. Ook in internationaal verband. 

De Kamer oordeelt dat het kabinet onverantwoord heeft gehandeld. En hoewel ik sta voor onze inzet, kan ik niet anders dan als eindverantwoordelijke minister de consequenties van dit oordeel aanvaarden. In mijn opvatting over democratie en de cultuur van ons bestuur moet een minister gaan als het beleid wordt afgekeurd. 

Ik zal daarom bij Zijne Majesteit de Koning mijn ontslag als minister van Buitenlandse Zaken indienen. 

Het was een eer en een groot genoegen eerst minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en daarna minister van Buitenlandse Zaken te zijn. Ik heb die positie aanvaard in mei dit jaar toen er een beroep op mij werd gedaan en heb getracht het ambt waardig te vervullen. En het ambt waarde te geven.

De inzet voor Afghanistan gaat door. Ook zonder mij. Ik ben ervan overtuigd dat de medewerkers van Buitenlandse Zaken en Defensie hun uitstekende werk onverminderd zullen voortzetten. Ik dank hen hier voor alles wat ze hebben gedaan en zullen blijven doen. 

Ik dank premier Rutte voor zijn vertrouwen en de collega’s in het kabinet voor de prettige samenwerking. Ik heb de bewindspersonen van D66 gevraagd in het belang van het land en de opgaven waar het demissionaire kabinet voor staat, in functie te blijven. Zij zijn daartoe bereid.

Als jullie partijleider blijf ik mij de komende periode natuurlijk inzetten om een nieuw kabinet te formeren.