Rob Jetten: Europa is solidariteit

Een belangrijk resultaat: na weken van moeizame onderhandelingen met Nederland in de hoofdrol heeft Europa zich weer van z’n beste kant laten zien. Er ligt een steunpakket van ruim 500 miljard euro. Daarmee kan de acute nood in deze crisis worden gelenigd en kunnen landen nu steun krijgen om structurele schade te voorkomen.

Hulp bij de bestrijding van het coronavirus en het redden van banen en inkomens in onze Europese economie staan terecht voorop. De hervonden Europese eenheid heeft bovendien de dreiging van een financiële crisis in de kiem gesmoord.

Het Nederlandse kabinet heeft na enkele moeizame weken gisteravond laten zien dat het onderdeel kan zijn van de oplossing in plaats van onderdeel van het probleem. In het belang van Europese eenheid en solidariteit. Het resulterende Europese compromis bevat instrumenten die snel in werking kunnen treden.

– De Europese Investeringsbank kan tot € 200 miljard aan garanties geven om het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen.
– Het Europese werkgelegenheidsfonds (SURE) in oprichting telt straks maximaal €100 miljard. Deze tijdelijke vorm van Europese sociale zekerheid is een uit Europese middelen gefinancierde WW. Als er te weinig middelen zijn gaat de Europese Commissie extra lenen.
– Het ESM heeft tot €240 miljard klaarstaan aan leencapaciteit voor landen die in de financiële problemen komen. Met realistische en rechtvaardige spelregels. Landen die acuut geld nodig hebben voor de directe en indirecte kosten die zij maken voor medische zorg en preventie lenen dat zonder extra voorwaarden.

Toch is dit alles pas het begin. Het begin van een lange weg die we samen bewandelen. Eerst komt de uitwerking van deze deal, daarna het verdere herstel. Hoe de heropleving van de Europese economie straks betaald moet worden ligt nog open. Het Herstelfonds is nog weinig concreet en komt terug op de Europese Top van regeringsleiders. Dat de Europese landen bereid zijn ‘innovatieve financiële instrumenten’ te gebruiken is goed nieuws, maar vraagt wel nadere uitwerking. Een belangrijk fundament voor dat herstel zal ook de nieuwe Europese begroting zijn: de omvang en richting daarvan zullen de komende maanden moeten worden bepaald. Voor D66 staat het bevorderen van duurzame economische groei in de Europese Unie daarbij voorop.
Het Europees akkoord kwam niet zonder slag of stoot tot stand. De afgelopen weken kwam er, ook van D66, kritiek op de toon en de beperkte bereidheid van Nederland om compromissen te sluiten. Die kritiek is mede geboren uit bezorgdheid over het afbrokkelen van de Nederlandse onderhandelingspositie op andere belangrijke dossiers zoals de klimaatcrisis, de meerjarenbegroting van de Europese Commissie en het nieuwe handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk.

Het kabinet zal zich de komende tijd moeten inspannen om de Nederlandse positie in Europa weer sterker en minder geïsoleerd te maken. Met goede wil en de oprechte bereidheid Europa te versterken kan Nederland deze crisis ook voor zichzelf tot een goed einde brengen. Nederlandse ondernemers, bedrijven, bloementelers, vissers, boeren, burgers en belastingbetalers rekenen op dit kabinet.

Europa is ons heden én onze toekomst.