Registratieplicht voor handlangers van buitenlandse mogendheden

D66 pleit voor een registratieplicht van handlangers van een buitenlandse mogendheid, vergelijkbaar met de Verenigde Staten. Daar geldt de ‘Foreign Agents Registration Act’. Wie geld aanneemt van een buitenlandse dienst, moet dat melden. Wie dat niet meldt, is strafbaar.

“Het is heel belangrijk dat we Nederland vrijhouden van inmenging van buitenlandse mogendheden”, zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. “Nu zijn er Nederlanders in dienst of gefinancierd door een buitenlandse dienst die onze debatten of politieke besluiten proberen te beïnvloeden, zonder dat wij dat weten. Dat moet stoppen.”

In de Verenigde Staten bestaat al langere tijd de zogenaamde ‘Foreign Agents Registration Act’. Door deze wet heeft de overheid meer zicht op buitenlandse netwerken in eigen land. De overheid kan zo beter ingrijpen en ongewenste beïnvloeding van buitenaf tegengaan. Dit geldt ook voor de verspreiding van misinformatie.

Vorige week werd een Russisch netwerk opgerold door de AIVD. Momenteel zijn er beperkte opties om ongewenste buitenlandse beïnvloeding te bestrijden. Spionage is namelijk niet strafbaar in Nederland. Daardoor kunnen mensen die voor buitenlandse mogendheden onze samenleving ontwrichten, niet naar behoren worden veroordeeld. Het kabinet onderzoekt momenteel het strafbaar stellen van spionage.