Reactie van Sigrid Kaag en het Landelijk Bestuur op het anonieme bericht over intimidatie binnen onze partij

“Gisteravond bereikte mij een anoniem bericht van een vrouw over intimidatie binnen onze partij. Ik ben enorm geschrokken van dit bericht. Ik leid een partij waar we respectvol met elkaar omgaan en die voor iedereen een veilige werkomgeving en politieke vereniging moet zijn. Daarom hecht ik eraan dat dit zo snel mogelijk grondig wordt onderzocht. Het feit dat dit jaren geleden zou hebben gespeeld, doet daar voor mij niets aan af.

10.12.2020

24.02.2021

Het onderzoek is afgerond. De resultaten daarvan zijn gedeeld via een bericht naar de leden en vind je hier op de website.

Ik heb het Landelijk Bestuur gevraagd een extern en onafhankelijk onderzoek in te stellen. Zodat in een voor alle betrokkenen zorgvuldig proces tot de bodem kan worden uitgezocht wat hier is gebeurd.

Ik begrijp dat de schrijfster haar verhaal nu anoniem heeft gedaan, maar ik hoop dat ze ook bereid is dat te doen in de vertrouwde omgeving van dit externe en onafhankelijke onderzoek. Die oproep doe ik niet alleen aan haar, maar aan eenieder die het betreft en die daartoe bereid is.

In onze partij is er geen enkele ruimte voor grensoverschrijdend gedrag. Wanneer daar sprake van zou zijn, past maar een weg: stevig ingrijpen.”

Binnen onze vereniging moeten onze leden, volksvertegenwoordigers en bestuurders in een veilige omgeving en open sfeer actief kunnen zijn. Daarom stelt het Landelijk Bestuur naar aanleiding van een anonieme melding over intimidatie een onderzoek in.

We vinden het van belang dat alle betrokkenen gehoord worden en dat er duidelijkheid komt over wat er precies is voorgevallen. Dit is een onafhankelijk extern onderzoek en het wordt uitgevoerd door BING, bureau integriteit.

Het onderzoek richt zich op de melding maar we vragen het bureau ook de meldingsstructuur onder de loep te nemen en zonodig aanbevelingen te doen.

Mochten er andere mensen zijn binnen onze partij die zich onveilig voelen of hebben gevoeld, dan roepen wij hen op om zich te melden. Dit kon tot en met 27 januari 2021 direct bij BING, en ook na die datum via de vertrouwenspersonen van de partij.