Reactie Sigrid Kaag op val kabinet

Lees hier de reactie van Sigrid Kaag op de val van kabinet-Rutte IV.

In Nederland hebben we een traditie van verschillen overbruggen. We zijn een land van minderheden. We houden rekening met elkaar. Alleen zo kunnen wij tot gedragen oplossingen komen. Daarom hebben wij met vier partijen afspraken gemaakt.

Tijdens het afgelopen partijcongres in de RAI in Amsterdam sprak ik met u over het belang van het compromis. Wij zien het compromis als een manier om onze idealen dichterbij te brengen. Dat is geven en nemen, ook als het soms moeilijk is.

Na lange en intensieve gesprekken, stopt vandaag de samenwerking in de coalitie. D66 ging de gesprekken constructief aan. De onderhandelingen waren stevig. Wij hebben daarbij altijd gezocht naar de juiste toon, houding en inhoud. Helaas zijn de verschillen onoverbrugbaar gebleken.

Dat vind ik betreurenswaardig. Er liggen grote opgaven voor Nederland: klimaat, woningbouw, onderwijs. Gezien de uitdagingen van deze tijd, een oorlog op ons continent, is niemand gebaat bij stilstand door een politieke crisis.

We zullen jullie op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen en jullie vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Bedankt voor het geduld in deze politiek moeilijke tijd.


Hartelijke groet,
Sigrid Kaag