Reactie Rob Jetten op situatie Lesbos

Een begrijpelijke hartenkreet uit mijn partij. De beelden van de brand in het vluchtelingenkamp op Lesbos gaan door merg en been. Met de acute noodhulp die minister Sigrid Kaag vandaag meteen beschikbaar heeft gesteld, helpt Nederland nu bij deze dramatische ramp.

09.09.2020

10.09.2020

“Je hebt het nieuws vast gezien. 100 vluchtelingen uit het afgebrande kamp Moria, onder wie 50 kinderen, mogen naar Nederland. Is dat nieuws waar ik tevreden mee ben? Trots op ben? Het eerlijke antwoord is nee.” – Rob Jetten

Deze brand drukt ons nog eens met de neus op de harde feiten: de onmacht van Europa om gezamenlijk tot menswaardige oplossingen te komen voor de opvang en verdeling van vluchtelingen op ons continent. Laat Europa nu eindelijk werk maken van een eensgezinde en structurele oplossing.

Ook Nederland moet een bijdrage leveren. Helaas is er geen politieke meerderheid voor het in ons land opvangen van extra minderjarige kinderen en andere kwetsbare vluchtelingen. Velen, in onze partij en daarbuiten, zijn hier gelukkig wel voor. Maar de politieke realiteit in de Tweede Kamer is helaas nog steeds anders.

Intussen doen we wat we kunnen om zoveel mogelijk kinderen en alle kwetsbaren uit de ellende naar het Griekse vasteland te brengen. Nederland opent daar op korte termijn opvanghuizen. Iedere dag dat dit sneller kan, moet het sneller. Wij zullen blijven knokken voor een menswaardige oplossing voor de mensen en kinderen in nood.