Reactie op samenwerking Nederland en Griekenland gericht op hulp aan kinderen op de Griekse eilanden

De staatssecretaris van Justitie heeft aangekondigd dat Nederland Griekenland gedurende drie jaar gaat ondersteunen met het opzetten en versterken van een voogdijsysteem voor minderjarige asielzoekers. Daarnaast worden op korte termijn 48 alleenstaande minderjarigen ondergebracht in door Nederland gefinancierde opvangvoorzieningen op het Griekse vasteland.

Die 48 plekken blijven drie jaar beschikbaar, waardoor in totaal zo’n 500 alleenstaande minderjarigen in Griekenland geholpen kunnen worden. De kinderen krijgen in de opvangvoorzieningen onderwijs, psychosociale zorg, gezondheidszorg, juridische bijstand en andere vormen van hulp. Hiervoor wordt samengewerkt met onder meer het Nederlandse NIDOS en NGO’s. Dat geeft vertrouwen, want zij hebben bewezen de situatie voor kinderen in erbarmelijke omstandigheden te kunnen verbeteren.

D66 heeft eerder de oproep van gemeenten, kerken en maatschappelijke organisaties gesteund om een deel van de alleenstaande minderjarige kinderen op de Griekse eilanden in Nederland op te vangen. We vinden het teleurstellend dat hiervoor politiek onvoldoende steun is. D66 zal de opvang van kinderen hier blijven bepleiten.

Om toch nu voor een aantal kinderen de slechte situatie iets te kunnen verbeteren, is intussen gekeken wat er wel kan, waar wel draagvlak voor is. Is dit voor D66 de gewenste uitkomst? Nee, dat moge duidelijk zijn. Maar het helpt uiteindelijk honderden kinderen op de Griekse eilanden wel een stap vooruit, want zij hoeven niet langer in de mensonterende kampen te overleven. Het is nu aan de staatssecretaris om dit goed uit te voeren. Daar zullen wij haar kritisch op gaan controleren.

Tegelijkertijd blijft D66 zich inzetten voor een structurele oplossing in de Europese Unie. Daarbij staat voorop dat lidstaten zich niet kunnen onttrekken aan hun verplichtingen. En dat we solidair zijn met lidstaten die te maken hebben met een hoge instroom van vluchtelingen.