Rapportage onafhankelijk onderzoek

In december 2020 werd een anoniem bericht verspreid via internet waarin iemand een ervaring deelt binnen onze vereniging over seksuele intimidatie en machtsmisbruik dat deze persoon zou zijn overkomen. Zoals eerder gedeeld, heeft het Landelijk Bestuur toen een extern en onafhankelijk onderzoek ingesteld door Bureau Integriteit BING. Nu is het onderzoek klaar en hechten we eraan alle leden te informeren over de uitkomsten.

24.02.2021


Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /opt/www/www.d66.nl/builds/2025/wp-content/themes/d66/src/Blocks/custom/text-title/text-title.php on line 32

Het onderzoek richtte zich op de inhoud van het anonieme bericht. Daarnaast hebben we mensen die zich binnen onze vereniging onveilig voelen of hebben gevoeld, opgeroepen zich ook in de vertrouwde omgeving van BING te melden. En als derde hebben we BING gevraagd de meldingsstructuur van onze vereniging te bekijken.

De gehele rapportage van BING vind je onderaan dit bericht. Omdat het een onafhankelijk onderzoek betreft, kiezen we ervoor niet een samenvatting of conclusies te delen. We nodigen mensen uit kennis te nemen van het hele rapport. Dat vinden we fair en evenwichtig. We bieden leden tevens de gelegenheid om naar aanleiding hiervan met het Landelijk Bestuur in gesprek te gaan.

Hieronder volgt een aantal reacties. Allereerst reageert Anne-Marie Spierings als partijvoorzitter op de de uitkomsten van het onderzoek. Daarna volgt een reactie van onze partijleider Sigrid Kaag. Tot slot vertelt Winnie Sorgdrager over hoe zij de aanbevelingen en conclusies van het onderzoek als voorzitter van het nieuwe Team Verantwoord Gedrag zal oppakken.


Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /opt/www/www.d66.nl/builds/2025/wp-content/themes/d66/src/Blocks/custom/text-title/text-title.php on line 32

“Wij willen een veilige werkomgeving en politieke vereniging zijn. Dat is wat we altijd nastreven. Dat betekent niet dat er in onze club van bijna 28.000 leden geen dingen verkeerd kunnen gaan. Daar lopen we niet voor weg. We hopen natuurlijk dat mensen dat dan vooral onderling uitspreken en in gesprek gaan. Maar daarnaast is het belangrijk dat wie zich niet veilig voelt, geen drempels ervaart om zich te melden. En dat er vervolgens zorgvuldig met die melding wordt omgegaan en er waar nodig opvolging aan wordt gegeven.
 
Het rapport van BING laat zien dat in het verleden bij enkele meldingen niet de veilige omgeving is geboden die verwacht mag worden. Wij trekken ons dit als bestuur zeer aan. Wie de moed heeft om naar voren te stappen, moet altijd in goed vertrouwen veilig een luisterend oor vinden en kunnen rekenen op een zorgvuldige afhandeling.
 
Tegelijkertijd ben ik blij dat BING aangeeft dat er de afgelopen jaren stappen zijn gezet om die veilige basis te versterken. En dat BING oog heeft voor de meer recent ingezette verbetering van de meldstructuur en andere initiatieven om onze vereniging een nog fijnere plek te laten zijn voor ons allemaal. Op deze weg willen en moeten we verder gaan. De concrete aanbevelingen van BING gaan ons zeer helpen. Het bestuur neemt die dan ook allemaal over. De kritische blik van BING helpt ons om gericht volgende stappen te zetten. Het team van Winnie Sorgdrager gaat ons als bestuur en vereniging daarbij helpen.”


Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /opt/www/www.d66.nl/builds/2025/wp-content/themes/d66/src/Blocks/custom/text-title/text-title.php on line 32

“Vanaf het allereerste moment dat ik het anonieme bericht las, wilde ik dat dit grondig, extern en onafhankelijk zou worden onderzocht. D66 moet vooroplopen als het gaat om een veilige werk- en verenigingsomgeving.
 
Het onderzoek heeft wellicht langer geduurd dan we hadden gehoopt, maar grondigheid en zorgvuldigheid zijn hier van het grootste belang. Uit het rapport blijkt voor mij nergens dat in onze vereniging sprake is van een structureel onveilige omgeving. Zo ken ik onze partij ook niet.
 
Dat laat onverlet dat iemand persoonlijk een andere ervaring kan hebben. Dat blijkt ook uit het rapport. Laat glashelder zijn: iedere melding van ongewenst gedrag of van ongepaste of denigrerende opmerkingen richting vrouwen of mannen, is er één teveel. Het past niet en het hoort niet. In de partij die ik leid is daarvoor geen plaats. We tonen respect voor elkaar en laten de ander in zijn of haar waarde. Dat is de norm die ik stel en daarop moeten we elkaar, als het nodig is, aanspreken.”


Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /opt/www/www.d66.nl/builds/2025/wp-content/themes/d66/src/Blocks/custom/text-title/text-title.php on line 32

“Mijn doel is dat we het gesprek over wat verantwoord gedrag is, open met elkaar voeren. Ik wil ervoor zorgen dat iedereen die bij onze partij betrokken is duidelijk weet wat voor gedrag wij verwachten, maar ook wat je van de vereniging mag verwachten.
 
Het Team Verantwoord Gedrag krijgt de komende tijd vorm. We hebben, geadviseerd door BING, profielen opgesteld voor welke expertise dit team moet krijgen. Ook wil ik nadrukkelijk de samenwerking zoeken met al bestaande initiatieven in de partij, zoals het netwerk vertrouwenspersonen.
 
Uiteindelijk wil ik samen met de vereniging komen tot door de leden breed gedragen en duidelijk vastgelegde richtlijnen en klachtenregelingen. Zodat we met elkaar uitspreken en onderschrijven wat binnen onze partij verantwoord is en waar we de grens trekken.”