Pak bedrijven die belasting ontwijken aan

Iedereen moet eerlijk belasting betalen. Dus ook bedrijven. Juist omdat bedrijven profiteren van investeringen in het onderwijs en onze prettige leefomgeving. En ze maken gebruik van publieke voorzieningen.

Tegelijkertijd zijn multinationals ook belangrijk voor onze welvaart, banen en economie. Nederland is daarom gebaat bij een goed vestigingsklimaat. Het moet dus van twee kanten komen. Daarom pakken we bedrijven die bewust aan belastingontwijking doen aan.

Het kabinet volgt daarmee belangrijke adviezen op van experts die hebben gekeken naar de belastingheffing van multinationals en het vestigingsklimaat van Nederland. Deze experts boden ook mogelijke oplossingen om belastingontwijking in Nederland tegen te gaan.

Een voorbeeld om belasting aan te pakken: nu kunnen bedrijven winsten en verliezen in verschillende jaren helemaal tegen elkaar wegstrepen. In zulke situaties betalen bedrijven, ook in jaren dat de kassa flink rinkelt, geen of weinig winstbelasting.

Door een minimaal belastingniveau in te voeren, zorgen we ervoor dat multinationals hun steentje bijdragen. Dit is ook eerlijker voor bedrijven en ondernemers die geen gebruik maken van zulke belastingconstructies.

Daarnaast stopt het probleem van belastingontwijking niet bij de grens. Landen concurreren met elkaar over wie het aantrekkelijkste vestigingsklimaat heeft. Het is belangrijk dat we meer Europees en internationaal samenwerken om belastingontwijking en -ontduiking te bestrijden. Met een Europees belastingplan maken lidstaten jaarlijks afspraken om schadelijke belastingconcurrentie te voorkomen.

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is een van de steunpilaren van onze economie. Het zorgt voor veel banen in Nederland. Juist deze ondernemers, zoals de bakker op de hoek of je favoriete café, hebben het zwaar in de coronacrisis. D66 is daarom blij met de maatregel dat het belastingtarief voor mkb’ers wordt verlaagd. Door een lagere belastingdruk is er meer ruimte om te investeren.