Sigrid Kaag: “Wij zullen alles blijven geven.”

D66-leider Sigrid Kaag reageert in een mail aan de leden van D66 op de weigering van VVD en CDA om op basis van de inhoud gesprekken te voeren met de PvdA en GroenLinks. Desondanks schrijft Kaag: “Wij zullen alles blijven geven”.

31.08.2021

De weigering van VVD en CDA om het inhoudelijke gesprek aan te gaan met het blok van PvdA en GroenLinks vind ik meer dan betreurenswaardig.

GroenLinks en PvdA hebben veel stappen gezet om deelname aan een kabinet mogelijk te maken. Daar heb ik respect voor. De twee fracties zijn één formatiefractie geworden die bereid is om één handtekening te zetten onder het coalitieakkoord. Een mooie en moedige stap.

Wij hebben als Democraten ook gerespecteerd dat VVD en CDA in deze formatie elkaar vasthouden.

Onze inzet is steeds geweest: een stabiele, brede meerderheidscoalitie met nieuw elan en met een zo progressief mogelijke blik op wat Nederland nu nodig heeft. Om die reden is onze voorkeur een kabinet met VVD, CDA, PvdA en GL. En om de impasse te doorbreken, heb ik eerder deze formatie – voor de zomer – al voorgesteld om de ChristenUnie daar nog aan toe te voegen voor een breed zespartijenkabinet. Dat is toen door VVD en CDA geblokkeerd.
 
Het document op hoofdlijnen waar wij met de VVD aan hebben gewerkt was bedoeld om de formatie een stap verder te brengen. En het leek erop dat dit ook zou gebeuren. Genoeg partijen – met uitzondering van de ChristenUnie – waren positief genoeg over het stuk om inhoudelijk door te willen praten.
 
Maar nu stokt het toch. De politieke wil ontbreekt. Op een moment dat brede samenwerking tussen links en rechts nodig is voor de grote opgaven waar we voor staan.
 
Het is nu aan de informateur om haar eindverslag te schrijven, zodat het Kamerdebat kan plaatsvinden over hoe nu verder. Ik kijk vooral naar de VVD, de grootste partij, om verantwoordelijkheid te nemen voor het proces.

Ik probeer jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van hoe het nu verder gaat. Want jullie weten waar we het voor doen. Een ultieme versnelling in het Nederlandse klimaatbeleid en de verbetering van het onderwijs, zodat alle kinderen een eerlijke kans krijgen in het leven. Het smeden van een kabinet dat dit tot uitgangspunt neemt is ons veel waard. En ik zal daar alles voor blijven geven.