Opvang én begeleiding voor uitgeprocedeerde asielzoekers

Het kabinet heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een akkoord bereikt over de opvang én begeleiding voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Goed nieuws: D66 heeft hier stevig op ingezet tijdens de coalitieonderhandelingen.

Er komen vijf Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven. Hier wordt gewerkt aan een toekomstperspectief. Terugkeren naar het land van herkomst, of als dat echt niet kan, alsnog een rechtmatig verblijf in Nederland. De pilot duurt drie jaar, daarna wordt het geëvalueerd.

D66 vindt het belangrijk dat uitgeprocedeerde asielzoekers naast bed, bad en brood ook begeleiding geboden wordt.  Terugkeren naar het land van herkomst lukt namelijk niet zonder die begeleiding, en alsnog een rechtmatig verblijf in Nederland krijgen evenmin. Veel mensen vielen daardoor tussen wal en schip. Dat helpt niemand. In het akkoord dat nu is gesloten wordt gewerkt aan een toekomstperspectief.

D66 is hier blij mee want hiermee wordt voorkomen dat uitgeprocedeerde asielzoekers op straat komen te staan. Dat is slecht voor de openbare orde en veiligheid op straat. En slecht voor de mensen die het betreft. Voor een duurzame oplossing, of dat nu vertrek is, of alsnóg een verblijfsvergunning, is het noodzakelijk dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over de vraag waar ze die nacht slapen.