Opinie: de strijd tegen abortus is levensgevaarlijk

Vandaag is het internationale veilige abortusdag. Meer dan een kwart van de zwangerschappen wereldwijd eindigt met een onveilige abortus. Met financiering voorkomt Nederland drie miljoen onveilige abortussen per jaar. Daarmee redden we het leven van vele vrouwen en meisjes. Echter, nu stelt de SGP in de Tweede Kamer voor om deze financiering stop te zetten. Dat is levensgevaarlijk, beargumenteert D66-Kamerlid Alexander Hammelburg. Lees hier zijn opiniestuk.

28.09.2021

De SGP bindt opnieuw de strijd aan tegen abortus. Ditmaal zijn de pijlen niet gericht op Nederlandse vrouwen, maar op vrouwen in ontwikkelingslanden. Daarmee brengt de partij miljoenen vrouwen in gevaar.

Trump herintroduceerde op voorzet van zijn religieus-rechtse achterban de beruchte ‘Global Gag Rule’. Door Amerika gefinancierde organisaties werd het verboden te ondersteunen bij veilige abortussen. Nu Biden die regel heeft ingetrokken, vindt de SGP het tijd voor Nederland om het stokje van Trump over te nemen. De SGP stelt in de Tweede Kamer voor om de financiering van veilige abortussen in ontwikkelingslanden stop te zetten.

Meer dan een kwart van de zwangerschappen wereldwijd eindigt met een onveilige abortus. Met deze financiering voorkomt Nederland 3 miljoen onveilige abortussen per jaar en redt daarmee het leven van vele vrouwen en meisjes. Die financiering stopzetten is dan ook levensgevaarlijk.

De SGP erkent dat ongewenste zwangerschappen het gevolg kunnen zijn van “dwang of (seksueel) geweld”. En toch wijst de SGP vrouwen op hun verantwoordelijkheid voor “de consequenties van (seksuele) keuzes en gedragingen”. De gedachte dat vrouwen zelf verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van hun verkrachting is verwerpelijk.

Zo ook de implicatie dat de Nederlandse inzet op veilige abortussen het aantal abortussen doet toenemen. Voor wie dit een belangrijk argument vindt, het tegendeel is waar. Abortussen komen net zo vaak voor in landen waar het legaal is, als in landen waar het ingeperkt of illegaal is. Met het verschil dat het in de illegaliteit structureel onveilig gebeurt en dus vaak leidt tot slachtoffers: 47.000 vrouwen per jaar die het niet overleven en 5 miljoen vrouwen die er blijvende fysieke schade aan overhouden.

“Iedere abortus is er één te veel” lezen we in het verkiezingsprogramma van de SGP. Dat de partij in Nederland abortus wil verbieden is dan ook geen geheim. Abortusklinieken zouden daarom geen overheidssubsidie mogen ontvangen. Ondertussen voert de partij al jaren een succesvolle lobby om wél overheidsgeld te steken in anti-abortus organisaties: sinds 2014 ging daar op aandringen van de SGP anderhalf miljoen euro per jaar naartoe. Ondanks waarschuwingen van ambtenaren dat het om verboden staatssteun zou gaan, zette staatssecretaris Blokhuis (CU) de subsidie in 2018 en 2019 door.

“Het is bevreemdend dat de keuzevrijheid van vrouwen in 2021 nog steeds voor veel mannen onderwerp van discussie is.”

Alexander Hammelburg

Zo zagen we onlangs in de Verenigde Staten nog hoe de zwaarbevochten rechten van vrouwen makkelijk kunnen worden afgepakt. De staat Texas nam een wet aan die het mogelijk maakt om een boete van 10.000 dollar te eisen tegen eenieder die meewerkt aan een abortus na zes weken.

Ja, een ongewenste zwangerschap moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Dat doe je met goede seksuele voorlichting aan zowel vrouwen als mannen, en het beschikbaar stellen van voorbehoedsmiddelen. Wat de reden ook is: iedere vrouw die zelf de keuze maakt voor het afbreken van een zwangerschap, moet goed en veilig geholpen worden.

Natuurlijk kan en mag iedereen vanuit de eigen levensovertuiging bepaalde keuzes voor zichzelf maken. Maar die keuzes aan anderen willen opleggen, vrouwen in hun vrijheid en veiligheid willen beperken, via wet en beleid, is zowel gevaarlijk als verwerpelijk.

Alexander Hammelburg