Normen en waarden in de nieuwe economie

Sigrid Kaag presenteert economisch manifest
 
“Als we de waarden die we als mensen in het dagelijkse leven normaal vinden ook in de economie centraal durven stellen, ben ik ervan overtuigd dat we een groot economisch potentieel kunnen aanboren.” Dat schrijft Sigrid Kaag (D66) vandaag in haar manifest ‘Normen en waarden in de nieuwe economie’.

Op de laatste dag dat de leden van D66 hun stem kunnen uitbrengen voor de lijsttrekker presenteert Kaag haar ideeën over hoe de Nederlandse economie sterker uit de coronacrisis kan komen. “Die nieuwe economie is wat mij betreft modern, eerlijk, schoon en open.”

Kaag wijst er in haar manifest op dat we in Nederland vaak het debat voeren over wie we zijn, wat onze kern is en welke waarden we samen willen koesteren. “Maar als het over de economie gaat, lijken we onze liefde voor die normen en waarden soms te vergeten”, zo schrijft ze. “In de economie staat de mens centraal. Maar we zijn dat uit het oog verloren. We hebben mensen in systemen proberen te duwen, we hebben efficiëntie op een voetstuk geplaatst, we zijn vergeten elkaar te vertrouwen. Ik zet vier menselijke waarden centraal in de nieuwe economie die we met elkaar moeten inrichten: bouwen is beter dan breken, niemand laten vallen, zuinig zijn op wat je hebt en samen is beter dan alleen.”

Kaag breekt in haar manifest een lans voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Volgens haar gaat het in politiek Den Haag als het over ondernemers gaat te vaak alleen maar over multinationals. “Kleine ondernemers, middenstanders en familiebedrijven dragen meer bij aan de samenleving dan ze er ooit van zullen vragen. Hun belang voor de economie is evident. Ze voorzien in banen. Maar ze hebben ook een rol in de bevordering van de sociale samenhang in ons land. Ze steunen sportclubs, scholen, kerken, theaterclubs en orkesten. Het is de boekhandelaar die onze kinderen leert lezen en het is de dönerzaak op de hoek waar de buurt elkaar leert kennen. Laten we de mbk’er helpen met minder regels en meer continuïteit in beleid. Laten we hen waarderen met minder woorden en meer daden.”

Kaag pleit in haar economisch manifest voor forse investeringen in onderwijs en innovatie, in gratis kinderopvang, in publiek werk, in de bouw en in een schone economie. “Het herstel van de economie na corona biedt een kans om andere keuzes te maken. Ik kies voor investeringen in windmolens op zee, zonnepanelen op daken, beter geïsoleerde huizen, treinen, elektrische bussen, zonneauto’s, hyperloops en waterstoffabrieken. Dit vraagt om miljarden. Dus moeten we die miljarden investeren. En dan zullen we ook verdienen aan de nieuwe technologieën die beschikbaar komen. Het bedwingen van de klimaatcrisis is niet alleen bittere noodzaak, het is harde business. Voor Nederland is de keuze: blijven we volgen, of lopen we voorop? Mijn keuze is dan snel gemaakt.”