Nieuwe studiebeurs van 300 euro + maximaal 400 euro per maand

D66 komt met een plan voor een nieuwe studiebeurs. In het huidige stelsel voor studiefinanciering zitten enkele knelpunten. D66 stelt daarom een nieuwe studiebeurs voor.

06.06.2023

De nieuwe basisbeurs is een feit. Ook de Senaat stemde unaniem voor dit plan van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. Een belangrijke verandering voor veel studenten, want zo maken zij minder studieschuld. 

21.02.2023

Als het aan de Tweede Kamer ligt, komt er komend collegejaar (2023-2024) al een einde aan het leenstelsel. De basisbeurs komt weer terug. Unaniem stemde het parlement voor dit wetsvoorstel van Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. De wet moet nog worden behandeld door de Eerste Kamer, maar kan gezien de brede steun ook hier op instemming rekenen.

24.10.2022

De basisbeurs komt terug voor alle studenten die in hun nominale studieduur (studietijd zonder vertraging) zitten. Daarnaast krijgen meer studenten na de herinvoering een aanvullende beurs.

15.12.2021

We willen dat iedereen in staat is om te kunnen studeren, ongeacht het inkomen van de ouders. Daarom maken we afspraken om de basisbeurs weer in te voeren. Het is nu aan het kabinet om dit concreet uit te werken.

27.11.2020

D66 wil studenten die tussen 2015 en 2019 zijn gaan studeren een studievoucher ter waarde van 4000 euro krijgen. Deze voucher kunnen zij ook gebruiken om een deel van hun studieschuld af te lossen. Dat hebben de leden van D66 toegevoegd aan hun verkiezingsprogramma.

10.10.2020

De Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Roelof Bisschop (SGP) hebben de handen ineengeslagen om de studiebeurs terug te geven aan de middeninkomens. Dat doen zij door een unieke samenwerking tussen deze twee partijen in een stembusakkoord.

Elke student krijgt een belastingkorting van 300 per maand uitgekeerd. Bovendien krijgen studenten waarvan ouders tot 70.000 euro per jaar verdienen (twee keer modaal) ook een studiebeurs van maximaal 400 euro per maand.

“Iedereen die wíl studeren, moet ook kunnen studeren.”

Jan Paternotte, Tweede Kamerlid voor D66, woordvoerder Hoger Onderwijs

Iedereen die wil studeren moet ook kunnen studeren. Uit onderzoek blijkt dat vooral studenten met ouders met een middeninkomen in de knel komen. Dat is niet eerlijk. Ook deze studenten moeten zich vrij voelen om te gaan studeren. Daarom wil D66 dat 60% van alle studenten een studiebeurs krijgt. Daarmee helpen we studenten die dat nodig hebben én kunnen we blijven investeren in het onderwijs.

We hebben in Nederland een ingewikkeld toeslagenstelsel. Studenten lopen bijvoorbeeld bij de huurtoeslag tegen het probleem aan dat je een eigen voordeur moet hebben met onder andere een eigen keuken. Als een student met huisgenoten samenwoont of een te hoge huur betaalt, valt die buiten de boot.
 
D66 wil daarom alle studenten recht geven op een ‘belastingkorting’ van 300 euro per maand geven. Ongeacht de studieduur. Ook halveren we de zorgpremie. Als je als student geen of weinig inkomen hebt, dan krijgt die persoon de belastingkorting direct op zijn of haar rekening gestort.

Uit de onderzoeken naar het leenstelsel blijkt dat studenten met ouders met een middeninkomen het meest in de knel komen. Voor studenten waarbij de ouders niet of weinig kunnen bijdragen is er nu een aanvullende beurs van maximaal €400 per maand. Als de ouders samen meer dan één keer het modale inkomen (à € 35.000 per jaar) verdienen, komt de student al snel niet meer in aanmerking voor deel van de beurs. Tegelijkertijd kunnen deze ouders met middeninkomens niet altijd voldoende aan de studie bijdragen. 
 
D66 wil dat veel meer studenten een studiebeurs krijgen. Studenten krijgen al een beurs als hun ouders €70.000,- per jaar verdienen. Dat is twee keer het modale inkomen. Daardoor komt voortaan meer dan 60% van de studenten in aanmerking voor een beurs, of een gedeelte daarvan. Daar komt nog de belastingkorting bovenop.

D66 wil soepelere voorwaarden voor de nieuwe studiebeurs. We kennen de studiebeurs niet pas na het behalen van een diploma als gift toe, maar zetten tijdens de studie de beurs periodiek om in een gift. Bijvoorbeeld na elk behaald studiejaar. Dat geldt ook voor de OV-studentenkaart, die in eerste instantie officieel meetelt in de lening. Dat maakt studenten tijdens de studie meer vrij en geeft meer duidelijkheid over de echte hoogte van de studielening.

Eerstejaarsstudenten geven we de kans om een jaar studeren uit te proberen. Als zij in het eerste jaar toch besluiten te stoppen met studeren, dan wordt de studiebeurs omgezet in een gift. Voor bijvoorbeeld mbo-studenten kan dat een belangrijke maatregel zijn om ervoor te kiezen om door te stromen.