Nieuwe Democraat op de mat

De week valt de nieuwe Democraat bij de leden van D66 op de mat. De Democraat is het ledenblad van D66. Dit keer staat onderwijs en kansen centraal.

Wat gaat goed en wat moet beter? En hoe dan? Democraat sprak met diverse D66’ers die hun hart verpand hebben aan (basis-, speciaal-, voortgezet, én wetenschappelijk) onderwijs.

Met deze onderwijsgesprekken maken we een mooie start van de ‘D66 Scholenreis’. Paul van Meenen, onze woordvoerder primair- en voortgezet onderwijs werkt aan een nieuwe onderwijsvisie en gaat de komende periode het land in om te praten met leraren, scholieren, ouders en natuurlijk de leden van D66.

Meer over de D66 Scholenreis lees je alvast hier.

Onder andere aandacht voor de nieuwe ‘Canon van het sociaal-liberalisme’. Je leest een interview met samenstellers Coen Brummer en Daniël Boomsma en een volledige tijdlijn.

Een gesprek met Kajsa Ollongren over (meer) vrouwen in politiek en bestuur

Een ontmoeting met Sigrid Kaag bij de Verenigde Naties in New York.

En veel meer lezenswaardig artikelen.

Download Democraat in pdf-versie.