Nederland haalt Parijs: van drammen naar daden

Met het klimaatakkoord haalt Nederland de klimaatdoelen. Daarmee wordt Nederland van achterblijver nu koploper. Wie vervuilt gaat betalen en de energiebelasting voor huishoudens gaat met 100 euro omlaag.

Rekeningrijden is eerlijker en daardoor kunnen mensen weer doorrijden. Fietsen, scooters, vrachtwagens en bussen worden elektrisch zodat de lucht schoner wordt. Koop- en huurwoningen kunnen betaalbaar en makkelijk worden geïsoleerd en we zorgen dat huizen worden verwarmd met schone energie. We leggen zonnepanelen op de daken en helpen boeren om minder dieren te houden. Schoon wordt de nieuwe standaard. Haalbaar en betaalbaar voor iedereen stoten we in 2030 48,7 megaton minder CO2 uit.

D66-leider Rob Jetten: “Na het pensioenakkoord hebben we nu ook het klimaatakkoord. Het is hard werken geweest en het was zeker niet makkelijk. Met dit klimaatakkoord halen we de klimaatdoelen. En tegelijkertijd is dit nog maar het begin. Want verandering krijg je niet door alleen iets op papier te zetten. Verandering krijg je door in actie te komen. En door samen te werken krijgen we het voor elkaar. We gaan van drammen, naar daden.”

Bedrijven krijgen een stevige CO2-heffing opgelegd als ze teveel uitstoten. Zo’n nationale CO2-heffing is uniek in de wereld. Dat doen we verstandig, dus we jagen bedrijven niet naar het buitenland om daar CO2 uit te stoten. En we verdelen de rekening eerlijker: grote bedrijven betalen meer en de energiebelasting voor huishoudens gaat met 100 euro omlaag.

Er komt 75 miljoen euro extra voor fietsenstallingen, zodat mensen die naar hun werk gaan makkelijker hun fiets kunnen parkeren. En het taboe van betalen naar gebruik voor je auto is doorbroken. In 2026 wordt rekeningrijden ingevoerd. Dat is eerlijker, want als je meer gebruik maakt van de weg betaal je meer en als je weinig rijdt betaal je minder. Het zorgt er ook voor dat mensen meer door kunnen rijden. We zetten fors in op auto’s, bussen en vrachtwagens die rijden op waterstof. In 2025 zijn alle nieuwe bussen elektrisch. En vanaf 2030 stoot zelfs geen enkele bus meer uitlaatgassen uit. Vanaf 2025 worden alleen nog elektrische scooters verkocht. Dat betekent minder fijnstof en uitlaatgassen in de straten en minder geluid van ronkende bussen en brommers. In 2030 is de standaard om een elektrische auto te kopen, in plaats van een vervuilende auto. Alleen kleinere auto’s en middenklassers worden aantrekkelijker gemaakt om te kopen.

Het wordt makkelijk en betaalbaar om huur- en koophuizen te verwarmen met schone energie. Naast het geld voor de verbouwingen zelf, investeren we 93 miljoen euro in het adviseren en helpen van huizenbezitters bij het verlagen van de energierekening. En wanneer je bijvoorbeeld dubbelglas neemt, zonnepanelen op het dak legt en de vloer isoleert, betaal je dat terug met het geld dat wordt bespaard op de energierekening. Ondertussen heb je al een comfortabeler, warmer huis. Omdat we huizen gaan verwarmen met schone energie van bijvoorbeeld warmtenetten, stappen we van het  Gronings gas af.

Dankzij meer windparken op de Noordzee en doordat we de kolencentrales sluiten, is in 2030 70% van onze opgewekte stroom groen. We leggen daken van bedrijven en scholen vol met zonnepanelen.

De overheid investeert fors in kringlooplandbouw. Dit betekent dat we voedsel produceren waarbij we weinig weggooien, veel hergebruiken en duurzaam met de aarde omgaan. In de bio-industrie gaan we 1,5 miljoen minder veedieren houden, zodat de CO2-uitstoot vermindert. Daar helpen we boeren bij. Daarnaast investeren we 355 miljoen euro in meer natuur.

We leven in een rechtsstaat. Het is ondenkbaar dat de overheid het vonnis van een rechter naast zich neerlegt. Het is daarom niet meer dan normaal dat het kabinet zich vandaag committeert aan de uitvoering van het Urgenda-vonnis. We hebben het commitment en de halve uitvoering. Nu de rest nog.