Miljoenen voor behoud regenwoud

D66 wil jaarlijks  5 miljoen euro beschikbaar stellen om wereldwijd ontbossing tegen te gaan. Het geld is bedoeld om bijvoorbeeld het Amazonewoud te beschermen, de Congobekken of het regenwoud in Indonesië.

26.11.2019

D66-Kamerlid Achraf Bouali: “Afgelopen zomer zagen we vreselijke beelden uit Brazilië van de brandende Amazone. Het oerwoud is zo kwetsbaar en tegelijkertijd zo belangrijk voor onze planeet. Daarom ben ik blij dat we met dit geld kunnen bijdragen aan behoud en initiatieven kunnen ondersteunen die ontbossing tegengaan. En minstens net zo belangrijk: hiermee  kunnen we lokale boeren helpen om duurzamer te worden.”

Afgelopen zomer bleek weer hoe kwetsbaar het grootste regenwoud ter wereld is. Heftige branden in het Amazonegebied leidden tot geschokte reacties en oproep tot meer actie om het oerwoud te beschermen. Om ervoor te zorgen dat het niet alleen bij woorden blijft, wil D66 dat jaarlijks vijf miljoen euro speciaal gereserveerd wordt voor het tegengaan van ontbossing. Daarmee kan Nederland steun geven aan milieuorganisaties en lokale initiatieven in landen waar het voortbestaan van regenwouden onder druk staat. Onder meer lokale boeren te helpen met verduurzamen. Vaak leidt de huidige lokale productie namelijk tot het illegaal kappen van bos.

Ontbossing van oerwouden gaat op veel plekken in angstwekkend snel tempo, zowel door bosbranden als door schadelijke landbouw en illegale houtkap. In Brazilië bijvoorbeeld gaat dagelijks ongeveer 400 hectare bos verloren. Tropisch bos zorgt voor ruim 75% van de biodiversiteit in de wereld en draagt sterk bij aan het absorberen van broeikasgassen en het beschermen van de bodem en watervoorraden. Alle reden dus om zuinig te zijn op de oerwouden op aarde, en om het als een gedeelde verantwoordelijkheid te zien.