Voorstel D66 om heldere milieugrenzen aan luchtvaart te stellen aangenomen

D66 wil dat ook voor de luchtvaart heldere grenzen gelden met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen, fijnstof en geluid.

21.05.2019

D66 Tweede Kamerlid Jan Paternotte: “De laatste decennia ging het alleen maar over het aantal vliegbewegingen. Er waren geen grenzen aan de consequenties voor het milieu en het klimaat. De elitestatus waarbij allerlei uitzonderingen op de regels gelden voor vliegtuigen wordt afgeschaft.” Vandaag kreeg D66 een meerderheid van de Tweede Kamer achter een voorstel om klimaat- en milieugrenzen in te stellen voor de luchtvaart.”

Al in 1999 zei premier Kok dat er milieugrenzen zijn voor de luchtvaart waar ze niet overheen mogen. De luchtvaart werd vervolgens echter tientallen jaren ontzien door de Nederlandse overheid met allerlei ontheffingen. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) stelde onlangs in haar advies dat de luchtvaart nu net zoals elke andere sector behandelt moet worden. Daar zijn heldere grenzen voor nodig.

Paternotte: “De luchtvaart heeft alleen een toekomst als vliegen echt schoner en stiller wordt. Dat is belangrijk voor de mensen die naast vliegvelden wonen en nu soms van de herrie ’s nachts wakker liggen. Voor allerlei soorten vervoer zijn we eisen aan het stellen voor de uitstoot. Dat gaan we nu ook voor vliegtuigen doen.”