Meer begeleiding naar werk voor (ex-)kankerpatiënten

De Tweede Kamer vraagt de regering op initiatief van D66 om zorg die (ex-)kankerpatiënten helpt bij werk onderdeel uit te laten maken van hun behandeling.

Kamerlid Steven van Weyenberg: ‘Jaarlijks krijgen rond de 50.000 werkenden te maken met de diagnose kanker. Twee derde van de patiënten bespreekt deze situatie niet met hun werkgever, terwijl zo’n gesprek door vrijwel alle patiënten als positief wordt ervaren. Doordat we de arbozorg onderdeel maken van het behandelplan, kan eerder met patiënten worden gesproken over de werksituatie. Dit is belangrijk, omdat te veel patiënten nu hun baan verliezen en daarna weer lastig werk vinden. Dat kunnen we hiermee voorkomen.’

De arbozorg wordt nu gezien als verantwoordelijkheid en belang van werkgevers, terwijl een grote en groeiende groep werkenden geen werkgever meer heeft. Behoud van arbeidsvermogen, arbeidsparticipatie en inkomen, en dus ook van kwaliteit van leven, is juist in het belang van de patiënt. Ook daarom vindt D66 het belangrijk dat de arbo-zorg onderdeel moet worden gemaakt van de oncologische zorg.

D66 beschouwt ook de financiering van de arbozorg als een belangrijk onderdeel van de aanpassing. Ook de financiering zou onderdeel moeten worden van de reguliere. Het voorstel is op 24 november door de Tweede Kamer aangenomen. In 2021 komt de regering hiervoor met voorstellen.