Kiki Hagen geeft haar maidenspeech: “Er is werk aan de winkel.”

Vandaag gaf Kiki Hagen haar maidenspeech. Hier lees je de speech terug.

26.05.2021

Aan tafel tot diep in de nacht

Als klein meisje groeide ik op in een gezin waarbij het avondeten
het belangrijkste moment van de dag was. Aan de keukentafel bespraken wij alles. Mijn moeder, juf, met een voorliefde voor alles dat leeft, groeit en bloeit, mijn vader horecaondernemer die in een ander leven ongetwijfeld advocaat was geweest en mijn creatieve zusje die de wereld aanschouwt als een schilderij.

Aan tafel was het moment voor tijd en aandacht voor elkaar. Eten, een keukentafel en vier personen. Met verschillende opvattingen. De regels aan tafel waren simpel; naast eten met mes en vork mag je je mening verkondigen míts je die onderbouwt. En als de gemoederen hoog oplopen, kun je weglopen, maar je komt altijd terug aan tafel. Je luistert en probeert je te verplaatsen in het standpunt van de ander. Tot de discussie is uitgesproken. En gemoederen zijn gesust. Soms, zaten we aan tafel tot diep in de nacht.

Luisteren naar elkaar, je mening onderbouwen en je verplaatsen in de mening van de ander. Dit zijn principes die niet alleen waardevol zijn
aan de keukentafel. Maar zeker in ons parlement.

De uitwisseling van argumenten, samen zoeken naar wat belangrijk is voor onze samenleving, is de eerste stap naar beleid, dat begrijpelijk is. En waar draagvlak voor is. Draagvlak begint in elk debat in deze Kamer. Of het nu gaat om mobiliteit en infrastructuur, een duurzame circulaire economie, gezonde leefomgeving of het milieu. Het gaat er om dat wij Nederland beter achterlaten dan toen wij aantraden. En er is werk aan de winkel.

“Het gaat er om dat wij Nederland beter achterlaten dan toen wij aantraden. En er is werk aan de winkel.”

Kiki Hagen

Tijdens de lockdown sloten veel bedrijven voorgoed hun deuren. Waren leerlingen veroordeeld tot een digitaal scherm. Namen we te vroeg afscheid van onze dierbaren. En nam de eenzaamheid toe. Deze crisis grijpt hard in in het leven zoals we het kenden. Maar we leerden ook dat thuiswerken kon. Niet een dag in de week, maar alles digitaal. Zonder files reizen door de randstad. De lucht klaarde.
en de vogels floten harder dan ooit. Buren boden aan elkaars boodschappen te doen. We ontfermden ons over die groepen
die het het hardste nodig hadden. En getuige de rijen bij de gemeentewerven hielden we elk weekend een voorjaarsschoonmaak om te ontspullen.

Samen gaan wij ons land uit deze crisis tillen. Nederland een perspectief bieden. We zijn nog niet terug uit deze crisis.
Het oude normaal. Maar willen we wel helemaal terug? Als deze crisis ons iets kan leren is het dat we anders om moeten gaan met onze omgeving, mens, dier, natuur, onze aarde. Deze crisis biedt de unieke mogelijkheid om kritisch naar ons handelen te kijken. Wat is er nodig voor een duurzame toekomst, die we willen doorgeven aan onze kinderen?

Markt belangen en individueel geluk zijn niet absoluut. Breek verstikkende wetgeving open, zodat essentiële innovatie plaats kan vinden. Investeer in toekomstbestendige mobiliteit. Een gezonde leefomgeving. En een duurzame circulaire economie. Alleen gezamenlijk met respect voor onze aarde, gaan we het verschil maken.

Het is tijd dat we ons met de kennis uit het verleden richten op de oplossing. De lessen uit deze crisis liggen voor het oprapen. Natuurlijk, onze interpretaties kunnen verschillen, maar wij kunnen als Kamer de spelregels aanpassen aan de nieuwe realiteit. Dus niet alleen tegenmacht. Wij zijn evengoed de wetgevende macht. Elk kamerlid. Met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij hebben het mandaat gekregen.

Voor de wereld van morgen

Van mijn keukentafel, naar onze samenleving, onze aarde en onze Kamer. Laten we beginnen met bij elkaar stil te staan, naar elkaar te luisteren hier in de Kamer. Zoals aan de keukentafel van mijn ouderlijk huis. In een open debat op zoek. Niet naar de verschillen, maar naar wat ons verbindt. De harde lessen te leren uit deze crisis. En daarmee de weg uit de crisis voor de wereld van morgen.