Maak zorg inclusiever

Iedereen moet kunnen rekenen op goede zorg. Toch bepalen onderlinge verschillen nog te vaak welke zorg iemand ontvangt. Als dit beter is geregeld kan een zorgvraag eerder worden gevonden, waardoor een verergering van de klachten wordt voorkomen en zorgkosten worden bespaard. Tweede Kamerlid Fonda Sahla: “Het moet niet uitmaken wie je bent of op welke plek je woont. Iedereen heeft recht op de juiste zorg.”

Fonda Sahla: “Ik heb weleens uitdagend gezegd dat de huidige zorg vooral is ingericht op de middelbare witte man. Bij hen ligt de aandacht. Over de witte man gaat het in de opleidingen, in de studieboeken. Maar iedereen heeft toch recht op goede zorg? Man, vrouw, LHBTI, mensen met een migratieachtergrond. Als de zorg inclusief is, is de zorg vanzelf goed voor iedereen. Er wordt door veel mensen al hard gewerkt om dit te verbeteren, maar zij vragen om meer ondersteuning vanuit de overheid. Met mijn voorstellen wil ik hieraan bijdragen.”

Zorg betaalbaar houden

Fonda dient vandaag een initiatiefnota in met voorstellen om de zorg inclusiever te maken. Want terwijl we in de zorg vaak dezelfde procedures volgen, veranderen we zelf in rap tempo. Op het gebied van gender en seksuele gerichtheid wordt de diversiteit zichtbaarder. Maar omdat zorgmodellen en onderzoeken vaak het mannelijk lichaam als uitgangspunt nemen, blijven sommige medische klachten bij vrouwen onverklaard. Dat creëert een ongelijkheid.

Daarnaast vergrijst de samenleving in rap tempo en zijn er veel culturele verschillen. Onderzoek toont aan dat dementie vaker onopgemerkt blijft bij ouderen met een migratieachtergrond, waardoor zij zich eerder melden op de spoedeisende hulp. Mensen die door een hersenziekte terugvallen op hun moedertaal gaan door deze taalbarrière soms niet naar de dokter, of moeten juist vaker op consult komen om een duidelijke diagnose te krijgen. Dit alles duwt de zorgkosten omhoog, terwijl het juist belangrijk is om het zorgstelsel betaalbaar te houden.

Elf voorstellen

In haar initiatiefnota draagt Fonda elf voorstellen aan om individuele verschillen een plek te geven binnen de zorg. Zij pleit onder andere voor meer ondersteuning voor mantelzorgers en betere inzet van tolken in de zorg. Al haar plannen voor inclusieve zorg lees je hieronder.