Maak plan testlocatie hyperloop voor bereikbaarheid en banen

D66-Tweede Kamerlid Rob Jetten wil dat het kabinet ervoor zorgt dat de eerste langere testlocatie voor de hyperloop in Nederland zo snel mogelijk wordt gebouwd. Nederland is nu een koploper op het gebied van de hyperloop. Op de langere locatie kan de hyperloop verder worden ontwikkeld.

Alle kennis en innovaties die uit het testen voortkomen, zorgen voor nieuwe banen. Wanneer de hyperloop een succes is, kan de opgedane kennis worden gebruikt om de hyperloop te bouwen om daadwerkelijk mensen te gaan vervoeren. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Jetten: “Er staan steeds meer files op de weg en de treinen zitten steeds voller. Om ervoor te zorgen dat Nederland op termijn niet helemaal vastloopt, willen we nu kijken naar innovatieve manieren om ook in de toekomst snel, energiezuinig en comfortabel te reizen. D66 wil dat er binnen een jaar een concreet plan is om de nieuwe testlocatie te bouwen.” Komende week wordt in de Tweede Kamer gesproken over de begroting van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Rob Jetten wil dat het kabinet in overleg met de regionale overheden een plek aanwijst waar de langere testlocatie voor de hyperloop komt. TNO heeft eerder aangegeven dat Flevoland een goede locatie zou kunnen zijn. De overheid moet onder andere helpen bij het zorgen voor de vergunningen. D66 wil dat het kabinet onderzoekt hoe het bouwen van de testlocatie betaald wordt. Jetten: “Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen zijn enthousiast over de mogelijkheden van de hyperloop. In eerste instantie investeren deze Nederlandse bedrijven zelf in het ontwikkelen van de testlocatie. Indien nodig, kan wat D66 betreft het Nederlandse investeringsfonds Invest-NL ook een bijdrage leveren.”

In Delft staat sinds een aantal maanden een 30 meter lange testbuis. Hier kunnen systemen worden getest zoals het zweven, de veiligheidssystemen en hoe je de luchtdruk zo laag mogelijk maakt. Om de systemen op snelheid te testen en om in de praktijk te testen hoe bijvoorbeeld wissels bij een hyperloop werken, hoe bochten worden genomen en hoe passagiers de reis ervaren, is een langer testtraject nodig van bijvoorbeeld 3 of 5 kilometer lang. Jetten: “Laten we ervoor zorgen dat Nederland voorop loopt met deze nieuwe ontwikkelingen. Met de opgedane kennis en ervaringen kunnen we ervoor zorgen dat Nederlandse technologieën, Nederlandse expertise en Nederlandse vakmensen overal op de wereld bouwen aan hyperloopverbindingen.”

De hyperloop is een veelbelovende techniek om mensen op een energiezuinige manier met hoge snelheid op langere afstanden te vervoeren. De passagiers zitten in een capsule die door een tunnel zweeft waar nauwelijks tot geen luchtweerstand is. Daardoor kunnen snelheden van ruim 1200 km/u worden gehaald.