Klimaatwet aangenomen

De Klimaatwet is aangenomen door de Eerste Kamer. In deze wet, die werd ingediend door acht partijen, zijn de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs vastgelegd. Die gaan onder meer over de vermindering van CO2-uitstoot en schone energie. 

“We sluiten de kolencentrales, zetten vol in op schone energie, blijven in beweging met de trein, fiets en de elektrische auto en we gaan van het Gronings gas af. We zetten het groenste regeerakkoord ooit om in daden. Naast de brede steun uit de landelijke politiek willen we samen met lokale overheden, ondernemers en natuur- en milieuorganisaties werken aan de concrete oplossingen. We hebben een gezamenlijk doel en daar hebben we elkaar hard voor nodig.”

Rob Jetten, fractievoorzitter voor D66 in de Tweede Kamer en initiatiefnemer van de Klimaatwet

Maar liefst acht partijen hebben de Klimaatwet gezamenlijk ingediend. Jetten: “dat onderstreept de noodzaak en urgentie van de wet. We kunnen over allemaal dingen van mening verschillen in de politiek, maar van links tot rechts zijn we het eens over ambitieuze doelen, vastgelegd in deze klimaatwet. En dat is hard nodig om de wereld leefbaar te houden – ook voor volgende generaties.” Naast de regeringspartijen D66, VVD, CDA en ChristenUnie hebben ook PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus de Klimaatwet ingediend.

Met de Klimaatwet worden de doelstellingen voor het beperken van broeikasgassen wettelijk vastgelegd. Eén van de doelen in de Klimaatwet is dat in 2030 49% minder broeikasgassen wordt uitgestoten dan in 1990. Dat doel kan nog worden opgehoogd naar een vermindering van 55%. In 2050 is/dient de uitstoot van broeikasgassen met 95 procent teruggebracht.

Binnenkort worden ook de plannen voor het Klimaatakkoord gepresenteerd. In het Klimaatakkoord maken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken over welke maatregelen worden genomen om de uitstoot van CO2 te beperken.