Klimaatdoel 2020 wordt gehaald: 25% minder CO2-uitstoot

We halen het doel om in 2020 25% minder CO2 uit te stoten. Daarmee voldoet het kabinet aan het vonnis van de rechter in de zaak die Urgenda heeft aangespannen tegen de Staat. Wat D66 betreft is dit goed nieuws. De overheid heeft zich net als ieder ander aan de uitspraken van rechters te houden. Maar de politiek heeft ook de plicht om vooruit te kijken. Te zorgen voor een schone toekomst, waarin de aarde niet opwarmt totdat het water ons letterlijk aan de lippen staat. Daarom wordt nu actie ondernomen.

En dat biedt ook kansen. We kunnen bedrijven, woningeigenaren en huurders helpen aan een lagere energierekening, als we bijvoorbeeld zonnepanelen en isolatie aantrekkelijker maken. We kunnen bedrijven ook helpen om schoner te produceren door de nieuwste technieken te gebruiken. Zo lopen onze ondernemers voorop: hun producten behoren daarmee tot de schoonste en modernste van de wereld.

Schone lucht, schoon water en een leefbare planeet
D66 voorman Rob Jetten ziet dit als een belangrijke stap, maar we staan nog maar aan het begin: “In Nederland is een onstuitbare beweging op gang gekomen voor schone lucht, schoon water en een leefbare planeet voor deze en volgende generaties. Een nieuwe generatie laat van zich horen, binnen en buiten het parlement. D66 staat schouder aan schouder met alle mensen die de straat op gaan, naar de rechter stappen, of zich op welke manier dan ook inspannen voor het klimaat.
Het was voor D66 als partij van klimaat, rechtsstaat en democratie altijd al ondenkbaar dat dit kabinet het Urgenda-vonnis naast zich neer zou leggen. Het bedwingen van de klimaatcrisis is de grootste verantwoordelijkheid van onze tijd. We hebben nog een lange klimaatweg te gaan. Maar deze stappen waren broodnodig. Het begin is er.”

Klimaatwoordvoerder Matthijs Sienot ziet dit als een nieuwe stap naar een schonere toekomst: “Natuurlijk is de eerste opdracht van het kabinet nu om de Coronacrisis te bestrijden. Tegelijkertijd is het belangrijk om vooruit te blijven kijken. We willen van de ’anderhalvemeter-samenleving’ doorschakelen naar de ’anderhalvegraden-samenleving’. Het Urgenda-vonnis dwingt het kabinet bovendien om klimaatverandering serieus te nemen en concrete stappen te zetten. Vandaag zetten we zo’n stap. En als het aan ons ligt, volgen er meer stappen. Want na deze crisis wil D66 geen grijze reflex, zoals na de bankencrisis van 2008 toen olie gas en kolen de motor waren achter het economische herstel. D66 wil nu een groene reflex! We willen zorgen dat dit keer zon, wind en andere schone nieuwe technieken de motor zijn van economische voorspoed.”

  • Om minder CO2 uit te stoten en er voor te zorgen dat de klimaatdoelen worden gehaald, is concrete actie nodig. Een greep uit de maatregelen:
  • De elektriciteitsproductie van kolencentrales wordt flink teruggeschroefd. Hiermee wordt het grootste gedeelte van de CO2-uitstoot verminderd
  • Bewoners van koop- en huurwoningen gaan we helpen met het tegengaan van energieverspilling. Bijvoorbeeld door het beter inregelen van cv-installaties, het aanbrengen van radiatorfolie en LED lampen. Dat zorgt naast klimaatwinst ook voor een lagere energierekening
  • Tuinders gaan we helpen om meer LED-lampen te gebruiken om hun kassen te verlichten
  • Scholen, sportverenigingen, bibliotheken en ander maatschappelijk vastgoed worden ontzorgd. Zodat ze makkelijker energieverspilling tegengaan
  • Mkb-ondernemers kunnen vanaf volgend jaar makkelijker subsidie aanvragen voor energiebesparende investeringen, zoals zonnepanelen voor op hun winkel of bedrijfspand
  • (Snel)wegen worden op een schonere manier aangelegd. Het gaat hier onder andere om nieuwe asfalt of betonmengsels en het gebruik van gerecycled staal bij bruggen
  • Er is 2 miljard euro extra beschikbaar gesteld voor bedrijven en instellingen die schone energie willen produceren, bijvoorbeeld met zonnepanelen
  • De industrie wordt geholpen om sneller en makkelijker private financiering te krijgen voor grootschalige energiebesparende investeringen

Goede stap naar een schone toekomst
Het halen van het klimaatdoel voor 2020 is een belangrijke stap, op weg naar een leefbaar klimaat voor toekomstige generaties. Het uiteindelijke doel is om in 2050 bijna geen CO2 meer uit te stoten. En dat kan, als we de groene keuze de logische keuze maken. Door het voor iedereen zo  goedkoop en makkelijk mogelijk maken om te kiezen voor schoon. Dat is nu nog lang niet overal het geval.
Dus daar ligt wat D66 betreft precies de taak van de politiek. Want dan zorgen we dat economie en klimaat elkaar versterken.