Michel Jager (1944-2023)

Beeld: Nationaal Archief

Oud-partijvoorzitter van D66 en oud-commissaris van de Koningin in de Provincie Flevoland Michel Jager overleed op 15 september jongstleden. Al in 1967 werd Jager lid van D66. Bijna 40 jaar lang zette hij zich vervolgens met grote betrokkenheid en bevlogenheid in voor de publieke zaak. We herinneren hem als een zeer empathische, wijze en gedreven bestuurder. Michel Jager is 79 jaar geworden.

Michel is alom geroemd om zijn bestuurlijke kwaliteiten, zowel in het openbaar bestuur als in verschillende nevenfuncties. Zo schreef De Volkskrant al in 1988, ‘Het verzoenen van het onverzoenlijke, daar schijnt hij meester in te zijn’. Graag bleef hij daarbij wat op de achtergrond: ‘Michel Jager is er de man niet naar zich voor de camera’s te dringen’.

Dat was ook zo als partijvoorzitter van D66, een rol die hij ‘een boeiende hondenbaan’ noemde bij zijn afscheid in 1990. Michel werd voorzitter op een moment waarin D66 een heropleving maakte. Dat zijn rol destijds vooral een organisatorische was, vond hij vanzelfsprekend: het zwaartepunt van de partij moest liggen bij de volksvertegenwoordigers. Hij zag het als zijn taak om het politieke debat in de partij te organiseren.

Michel maakte kennis de vernieuwende idealen van de pas opgerichte Democraten ’66 in Amsterdam, waar hij na zijn middelbareschooltijd in Heemstede rechten was gaan studeren. Na zijn studie ging hij werken bij de provincie Noord-Holland en bij wat destijds het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne heette. Begin jaren ‘70 werd hij in Heemstede raadslid voor D66, waar hij in 1978 wethouder werd. In 1982 werd hij benoemd als burgemeester van Culemborg. En in 1989 werd hij burgemeester van Wageningen; een stad waar hij veel voor heeft betekend, bijvoorbeeld als bestuurder en crisismanager tijdens de watersnood van 1995.

Van 1996 tot 2008 was Michel Jager commissaris van de Koningin in de Provincie Flevoland. Jager werd bij zijn afscheid benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. In Flevoland staat Michel, in de woorden van Tiko Smetsers (fractievoorzitter D66), bekend ‘niet alleen bekend als een uitstekende bestuurder, maar ook als een sympathieke mensgerichte politicus’. Zo wist Michel verschillende organisaties en verschillende delen van het land blijvend inspiratie en vertrouwen te geven.

Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Nel en bij zijn andere nabestaanden.

Victor Everhardt, Voorzitter Landelijk Bestuur
Rob Jetten, Partijleider
Jan Paternotte, Fractievoorzitter Tweede Kamer