Huurwoningen: we houden verhuurders aan de afspraken

Het is belangrijk dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft en houdt. Zeker tijdens de Coronacrisis. Daarom heeft onze minister van Wonen Stientje van Veldhoven ervoor gezorgd dat mensen niet uit huis gezet kunnen worden in deze tijd. Daarover zijn afspraken gemaakt met huurders en verhuurders.

08.04.2020

D66 wil bovendien dat het voor huurders zo makkelijk mogelijk wordt om afspraken te maken over tijdelijke huurpauzes of betalingsregelingen met de verhuurder. Daarom heeft de minister met verhuurders afgesproken dat zij openstaan voor regelingen met hun huurders. Wij houden de verhuurders aan deze afspraken.

D66 wil vooral en allereerst de mensen helpen die echt in de knel komen. Dat doen we door ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen houden. En helpen we zzp’ers en andere ondernemers. Ook zoeken we naar een oplossing om mensen te helpen die nu nog niet in aanmerking komen voor een regeling. Er is ook gesproken over het punt om alle huren te bevriezen.

Alhoewel dit een sympathiek idee is, wil D66 liever dat we er eerst voor zorgen dat we de gezinnen die het hardst zijn getroffen door de coronacrisis als eerste écht helpen. Bijvoorbeeld mensen die bij de overige economische maatregelen onverhoopt tussen wal en schip vallen en daardoor de huur niet kunnen betalen. Als je je baan hebt verloren, dan ben je het meest en het snelst geholpen als je bijvoorbeeld nu even een maand huur niet zou hoeven te betalen. Dat helpt mensen die in de knel zitten meer dan een algemene maatregel. Voor deze groep huurders moet er een oplossing komen. Daarom wil D66 weten welke groepen huurders in de knel komen.

Met de spoedwet om tijdelijke huurcontracten te verlengen voorkomen we dat in deze crisistijd mensen van wie hun huurcontract afloopt naar een woning moeten gaan zoeken, of zelfs op straat komen te staan. Deze wet maakt het mogelijk om aflopende huurcontracten tot en met september te laten verlengen. Als de coronacrisis langer voortduurt, is verlenging van de wet mogelijk.

Wanneer verhuurders zich niet aan de afspraken houden om zich in deze tijd van crisis redelijk op te stellen, dan sluiten we verdere stappen niet uit. Daarom moet de minister onderzoeken wat de juridische stok achter de deur kan zijn, als afspraken niet worden nagekomen. Zo kunnen we mensen die het hardste door deze crisis worden geraakt het beste helpen, en samen door deze crisis komen.