Help mensen gezonder te leven

D66 presenteert vandaag een plan om mensen gezonder te laten leven. D66-Kamerlid Antje Diertens: ‘Als je mensen vraagt wat het belangrijkst is in hun leven, dan zeggen ze bijna altijd als eerste “mijn gezondheid“. Een gezond leven is een vrij leven. En gezondheid is niet alleen van persoonlijk, maar ook van maatschappelijk belang. De coronacrisis toont maar weer eens aan hoe belangrijk het is om gezond te zijn. Mensen met overgewicht en aandoeningen die te maken hebben met een ongezonde leefstijl belanden eerder in het ziekenhuis en zelfs op de IC. Toch is het voor heel veel mensen moeilijk om gezond te leven. Daarom vindt D66 het goed als deze mensen geholpen worden om gezonde keuzes te maken. Zonder dat we bepalen wat mensen moeten doen, het is altijd op basis van vrijwilligheid.‘

Onder de noemer ‘gezonde start‘ doet D66 voorstellen om vanaf de geboorte al gezondheid te stimuleren. Zo moeten gezondheidsprofessionals beschikbaar zijn voor vragen over een gezonde start voor ouders die daar vragen over hebben. Daarnaast wordt voorgesteld om scholen mee te laten doen aan het programma Gezonde School, waarin kinderen spelenderwijs gezond gedrag wordt aangeleerd: meer bewegen en beter eten. Op school moet ook een gezond ontbijt en een gezonde lunch worden geserveerd. Diertens: ‘Gezondheid is een belangrijk thema vanaf de geboorte, dus het is belangrijk dat we niet alleen kraamzorg bieden, maar ook gezondheidshulp in de eerste 1000 dagen van een kinderleven. Als het kind van de opvang naar de school gaat is het ook belangrijk dat het in aanraking komt met gezondheid. Op een speelse manier natuurlijk. We willen voorkomen dat kinderen al op 2-0 achter staan en met een slechte gezondheid en slechte aangeleerde gewoonten naar het voortgezet onderwijs gaan. Deze voorstellen helpen daarbij.‘

Een belangrijk onderdeel van het plan van D66 om mensen gezonder te helpen leven is gezond eten. Veel gezondheidsproblemen zijn het gevolg van slechte, aangeleerde eetgewoontes. Daarbij worden mensen vaak beïnvloed door de aanwezig van ongezond voedsel in hun omgeving. Het maken van gezonde keuzes wordt daardoor lastiger. Daarom wil D66 onder andere een publiekscampagne die op een heldere, eenvoudige manier duidelijk maakt wat gezond eten is. Vers eten, met matig gebruik van vetten en suikers bijvoorbeeld. Ook wordt het voorstel gedaan om te onderzoeken of de BTW op groente en fruit omlaag kan. Door afspraken te maken met voedselproducenten over het suiker-, zout- en vetgehalte worden producten in de supermarkt ook gezonder. Diertens: ‘Op die manier maken we deze keuze voor gezond voedsel eenvoudiger. Er is nog altijd een keuze, maar de gezonde keuze is op deze manier aantrekkelijk voor de smaakpapillen, maar ook voor de lange termijn.‘

Ook bewegen hoort bij een gezonde leefstijl. Nu nog is onze leefomgeving ingericht op weinig bewegen. Met liften, soms gebrekkige fietsinfrastructuur en nauwelijks geschikte plekken voor individuele of gezamenlijke buitensport. D66 doet voorstellen om dit te veranderen. Zo moet het gebruik van de fiets worden gestimuleerd door fietsen de makkelijkste en snelste keuze te maken. Het plaatsen van roltrappen is voor de gezondheid al veel effectiever dan alleen het plaatsen van liften. En parken en andere buitenruimtes moeten zo worden ingericht dat sporten en bewegen er makkelijk is. Diertens: ‘Voor D66 zijn bootcampclubjes een voorbeeld van hoe leuk en nuttig bewegen in de buitenlucht is. Dan moet daar wel ruimte voor zijn, net als bijvoorbeeld voor hardlopen of krachttraining. Dat willen we graag regelen.‘ Ook sportscholen krijgen van D66 een grotere rol in gezondheid. ‘Bij sportscholen zit ongelooflijk veel kennis over gezond leven en gezonde keuzes. We zouden wel gek zijn als we daar geen gebruik van maken.‘ Verzekeraars zouden in gesprek moeten gaan met sportscholen om te kijken hoe zij met preventief bewegen gezondheidsproblemen kunnen voorkomen. Al deze en meer voorstellen staan in de nota ‘Voor een gezonde toekomst‘, die op 2 december in de Tweede Kamer is ingediend.