Halveer de veestapel

De Nederlandse veestapel moet met de helft inkrimpen. Door 50 miljoen minder kippen en 6 miljoen varkens te houden, neemt de uitstoot van stikstof drastisch af en komt er ruimte voor woningbouw.

Kamerlid Tjeerd de Groot: “Van de Nederlandse stikstofuitstoot is 70% afkomstig van de landbouw, waarvan een groot gedeelte uit de intensieve veehouderij. Dat is enorm. Tegelijkertijd is de bijdrage van de intensieve veehouderij aan onze eigen economie nog geen 1%. De verhouding is compleet zoek.”

D66 wil dat boeren de overstap maken naar kringlooplandbouw, die de aarde veel minder belast en beter is voor het dierenwelzijn. Ook leidt kringlooplandbouw tot fors minder dieren. Als boeren deze kans niet pakken, kunnen zij ervoor kiezen te stoppen.

Bij beide keuzes gaat de overheid financieel helpen en bij beide keuzes wordt de veestapel gehalveerd. Dit kabinet moet de overgang naar kringlooplandbouw zo aantrekkelijk mogelijk maken.

Er is al een half miljard euro beschikbaar voor de inkrimping van de veestapel, waarbij boeren op een eerlijke manier worden uitgekocht. Minister Schouten moet daar nu snel mee beginnen, om vervolgens door te pakken: halveren.

De Groot: “De politiek moet nu een keuze maken. Jonge mensen willen een huis, maar kunnen het niet vinden. De woningbouw dreigt stil te vallen door de stikstofproblematiek. Ook de aanleg van wegen en openbaar vervoer loopt daardoor gevaar. En de schade van stikstof voor de natuur is veel te groot.

Het wordt tijd dat er verantwoordelijkheid genomen wordt en dat de rest van de Tweede Kamer zich achter deze keuze schaart. Voor bio-industrie is geen toekomst meer: Nederland is een postzegel waar veel te veel kippen, varkens en geiten worden gehouden.”

Na de uitspraak van de Raad van State moet Nederland minder stikstof uitstoten. Een overdaad aan stikstof schaadt de natuur, de mens en het water. Veel planten en bomen worden vatbaar voor ziekte en droogte. Anderen doen het door stikstof zó goed, dat ze andere soorten verdringen. Vogels en insecten die van die planten leven verdwijnen vervolgens ook.