Gebruik van biomassa fors inperken

De Tweede Kamer heeft vandaag voorstellen van D66-Kamerlid Matthijs Sienot aangenomen om het gebruik van biomassa fors in te perken.

26.11.2019

09.06.2021

Het demissionaire kabinet heeft besloten dit najaar subsidies op houtige biomassa te stoppen. Dit is een belangrijke stap voorwaarts.

Sienot: “D66 wil de wildgroei van deze centrale houtkachels aan banden leggen. Resthout en snoeiafval kun je best gebruiken als energiebron, maar nu zijn er veel te veel in de planning. Dat betekent dat er bijvoorbeeld Oost-Europese bossen zouden moeten worden verbrand in onze ovens, en dat is niet groen. Daarom leggen wij de lat hoger voor nieuwe centrales en investeren we liever in echt schone energie.

Zo voorkomen we dat overal grote houtkachels komen die subsidie slurpen en te veel stikstof, fijnstof en co2 uitstoten. In Groningen zie je al dat dit werkt: daar stelde de raad stevige eisen aan een eventuele biomassacentrale. Daardoor werd de gemeente heel creatief. Ze zetten daar nu eerst in op restwarmte van datacenters en zonne-energie.”

Het opwekken van schone energie is een essentiële stap om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen. D66 vindt dat deze schone energiebronnen wel echt tot minder schadelijke uitstoot voor het klimaat moeten leiden. Ook mag de uitstoot geen negatieve impact hebben op de volksgezondheid. Uit recent onderzoek blijkt dat kleine biomassa-installaties slecht kunnen zijn voor de luchtkwaliteit en tot tegenvallende klimaatprestaties leiden. Deze centrales hoeven bijvoorbeeld niet te voldoen aan strenge eisen en er is geen vergunning nodig. Met een ambitieuze groene agenda moeten we er dan ook voor waken dat de het kabinet niet de verkeerde energiebronnen stimuleert. Met het D66-voorstel dat vandaag is aangenomen worden strengere eisen gesteld aan de uitstoot.

D66 wil paal en perk stellen aan de wildgroei van biomassacentrales. Sienot: “Nu gelden eisen vanaf 15 megawatt, dus komen er veel centrales van pakweg 14,9 megawatt. Dat zijn grote houtkachels die 12.000 huishoudens verwarmen, dus bepaald geen kleine jongens. En ook die centrales stoten veel co2, fijnstof én stikstof uit. Die uitstoot willen we inperken.”